Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.106

УДК 336.14; JEL H72
Тимчишин Ю. В. Бюджетна безпека регіонів України в умовах децентралізації державного управління. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 106-114. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-11.
Літер.: 10

АвториТимчишин (Тимчишин-Чемерис) (Чемерис) Юлія Василівна

кандидат економічних наук

докторант відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: juliatymchyshyn@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Розкрито значення бюджетної безпеки регіонів як складової їхньої фінансової самодостатності в умовах децентралізації державного управління. Визначено зміст дефініції «бюджетна безпека регіону» з позицій збалансованості місцевих бюджетів за доходами й видатками, оцінювання ризиків і загроз, достатності фінансового забезпечення для виконання органами місцевого самоврядування покладених на них функцій та повноважень. Запропоновано авторський підхід до рейтингування регіонів України на основі ключових показників, які дозволяють визначити рівень бюджетної безпеки територіальних утворень. До основних методологічних засад рейтингування регіонів віднесено: вибір та оцінювання абсолютних показників, аналіз відносних коефіцієнтів, вибір інтегральних показників і формування рейтингових оцінок. Результати аналізу бюджетної безпеки регіонів засвідчили суттєві диспропорції у формуванні місцевих бюджетів щодо надходжень й офіційних трансфертів з держбюджету та їх суттєву бюджетну диференціацію. Наголошено на нерівномірності у розмірах трансфертів у загальних доходах місцевих бюджетів й суттєвій залежності територіальних громад від державного фінансування. Здійснено групування регіонів України за рівнем бюджетної безпеки з виокремленням критично низького, низького, достатнього й високого рівнів.

Ключові слова:

бюджетна безпека регіону, децентралізація, рейтингування, рівень безпеки, місцеві бюджети

Посилання

  
 1. Возняк Г. В. Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу. Регіональна економіка. 2017. № 1. С. 46-52.
 2. Ставнича М. М. Бюджетна безпека регіону в контексті ефективного соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 1. С. 386-394.
 3. Санникова И. Н., Приходько Е. А. Обеспечение финансовой безопасности региона как эффективный инструмент бюджетной политики. Экономика. Профессия. Бизнес. 2019. № 1(1). С. 48-55. DOI https://doi.org/10.14258/201906.
 4. Ускова Т. В., Копасова С. С. Бюджетная безопасность региона в контексте устойчивого развития. Проблемы развития территории. 2008. № 4(44). С. 24-33.
 5. Гладкова О. В., Свинаренко Т. І. Бюджетна безпека регіону як фактор його сталого соціально-економічного розвитку. Бізнес Інформ. 2018. № 9. С. 112-118.
 6. Паздникова Н. П., Ковшаров А. А., Глазкова Н. Г. Оценка бюджетной безопасности региона в условиях стратегических преобразований. Региональная экономика. Юг России. 2019. Т. 7. № 1. С. 154-161. DOI https://doi.org/10.15688/re.volsu.2019.1.14.
 7. Бюджет України 2017: стат. зб. К.: Міністерство фінансів України, 2018. 307 с.
 8. Регіони України: стат. зб. К.: Державна служба статистики України, 2018. Ч. 2. 682 с.
 9. Державна казначейська служба України: сайт. 2019. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua
 10. Державна фіскальна служба України: сайт. 2019. URL: http://sfs.gov.ua


Веб-майстер П. Попадюк