Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.145

УДК 674.038; JEL 674.038
Іщук С. О., Созанський Л. Й. Ресурсне забезпечення деревообробних виробництв України: міждержавні і міжрегіональні порівняння. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 145-154. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-15.
Літер.: 7

АвториІщук Світлана Олексіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: iso.ird@ukr.net, (032)270-7093, (066)212-3829

Сторінки:Созанський Любомир Йосипович

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: lubomir4370@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Проведено оцінювання обсягів ресурсного забезпечення деревообробних виробництв України й країн-членів Європейського Союзу, зокрема порівняно зі ступенем лісистості їхніх територій. Проаналізовано динаміку заготівлі деревини в Україні та виявлено основні тенденції у змінах її структури за видами деревини (ділової та паливної). Побудовано структуру заготівлі ліквідної деревини в Україні у 2010 р. і 2018 р. у розрізі регіонів. Визначено спеціалізацію областей за видами заготівлі ліквідної деревини. Досліджено залежність між структурою заготівлі деревини та площею загибелі деревостанів, а також між темпами заготівлі деревини й рівнем відтворюваності лісів.

Ключові слова:

деревообробне виробництво, лісозаготівлі, структура, ліквідна деревина, ділова деревина, паливна деревина

Посилання

    
  1. Галасюк В. В. Особливості державної політики щодо забезпечення сировиною підприємств деревообробної промисловості України. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 3. С. 254-264.
  2. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь / НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. К., 2018. 158 с.
  3. Дейнеко Л. В., Осташко Т. О., Точилін В. О. та ін. Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки): монографія/ НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. К., 2013. 292 с.
  4. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь / ред. В. М. Геєць; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. К., 2016. 184 с.
  5. Гужва І., Іванов І. Актуальні проблеми забезпечення сировиною підприємств деревообробної промисловості в Україні. Економіка. Екологія. Соціум. 2018. №2. С. 12-19. DOI https://doi.org/10.31520/2616-7107/2018.2.2-2.
  6. Лісозаготівля за видами продукції лісового господарства (2010-2018). Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
  7. Forestry statistics. Food and Agriculture Organization: Website. 2019. URL: http://www.fao.org


Веб-майстер П. Попадюк