Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.04.053

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 346.548-049.5:332.146.2; JEL H56, O18, R58
Білик Р. Р., Філіпчук Н. В. Проблеми економічної безпеки та конкурентоспроможності регіонів в умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 53-63. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-4.
Літер.: 10

АвториБілик Ростислав Романович

доктор економічних наук, доцент

доцент кафедри економічної теорії і менеджменту, економічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Контакти: rostikbiluk78@gmail.com

Сторінки:Філіпчук Наталія Василівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, економічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Контакти: n.filipchuk@chnu.edu.ua

Сторінки:

Анотація

Охарактеризовано сутність державної регіональної політики в частині зміцнення конкурентоспроможності та економічної безпеки в умовах реформи децентралізації. Висвітлено проблеми інституційного забезпечення впровадження реформи адміністративно-територіального устрою. Розкрито методичні підходи до організації моніторингу параметрів конкурентоспроможності та економічної безпеки регіонів. Сформульовано основні загрози економічній безпеці територіальних громад в Україні та запропоновано індикатори оцінювання стану конкурентоспроможності та економічної безпеки регіонів. Запропоновано комплекс заходів з реалізації ефективної регіональної політики щодо зміцнення конкурентоспроможності економіки та економічної безпеки територіальних громад.

Ключові слова:

економічна безпека, регіон, конкурентоспроможність регіонів, децентралізація, територіальна громада

Посилання

  
 1. Дічек О. І. Економічна безпека регіонів – складова системи національної безпеки. Вчені записки університету «КРОК». Серія: Економіка. 2013. Вип. 33. С. 24-30.
 2. Долматов И. В. Формирование региональной системы обеспечения экономической безопасности: дис. … канд. экон. наук. М.: РГБ, 2007. 151 с.
 3. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: навч. посіб. К.: Атіка, 2005. 432 с.
 4. Концепція державної регіональної політики. Затверджена Указом Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341/2001
 5. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. № 214. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%B
 6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
 7. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-вр. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 8. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: сайт. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii&pageNumber=1
 9. Мокій А., Дацко О. Напрями забезпечення безпеки розвитку територіальних громад у процесі реформи адміністративно-територіального устрою України: аналітична записка. К.: НІСД, 2015. 26 с.
 10. Сенчагов В. К., Митяков С. Н. Индикаторы устойчивого развития регионов Российской Федерации. Проблемы устойчивости функционирования стран и регионов в условиях кризисов и катастроф современной цивилизации: тезисы докладов XVII междунар. науч. практич. конф., ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России. М., 2012. С. 17-19.


Веб-майстер П. Попадюк