Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.04.152

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.14:352/354-1; JEL F02, O18, R10
Сірик З. О. Реформування адміністративно-територіального устрою України в контексті європейського досвіду. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 152-165. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-15.
Літер.: 21

АвториСірик Зеновій Орестович

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри фундаментальних дисциплін, Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Контакти: zsiryk62@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Висвітлено процеси проведення реформи адміністративно-територіального устрою в Україні, виявлено її здобутки і проблеми. Оцінено проведення реформування адміністративно-територіального устрою та виявлено проблематику його здійснення у країні. Охарактеризовано основні здобутки реформи адміністративно-територіального устрою у державі. Наведено динаміку середньої кількості територіальних громад, що об’єднались у одну об’єднану територіальну громаду за 2015-2018 рр. Доведена важливість проведення реформи у контексті інтеграції країни до Європейського Союзу і досліджено досвід країн-членів ЄС щодо реформування адміністративно-територіального устрою з акцентом на країни постсоціалістичного типу. Запропоновано шляхи удосконалення реформи адміністративно-територіального устрою в Україні та розв’язання її проблем на основі імплементації закордонного досвіду.

Ключові слова:

адміністративно-територіальний устрій, імплементація закордонного досвіду, об’єднані територіальні громади, реформа

Посилання

  
 1. Ганущак Ю. Реформа територіальної організації влади / Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». К.: Софія-A, 2013. 160 с.
 2. Ганущак Ю. І. Моделювання адміністративно-територіальних одиниць як етап підготовки реформи адміністративно-територіального устрою. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. 2014. Вип. 38. С. 316-325.
 3. Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація. Практичний посібник / Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». К.: Софія-A, 2012. 120 с.
 4. Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство (навчальний модуль). К.: Легальний статус, 2016. 80 с.
 5. Жук П. В. Актуальні завдання та шляхи реформування адміністративно-територіального устрою в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2015. Вип. 1(111). С. 20-25.
 6. Жук П. В. Методичні підходи до моделювання територіальних громад базового рівня у процесі адміністративно-територіальної реформи в Україні. Регіональна економіка. 2015. № 2. С. 5-13.
 7. Жук П. В., Сірик З. О. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16-22.
 8. Кравців В. С., Жук П. В. Реформа адміністративно-територіального устрою: результати, проблеми, подальші дії. Стратегічна панорама. 2016. № 4. С. 104-113.
 9. Кравців В. С., Сторонянська І. З., Жук П. В. Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності. Економіка України. 2017. № 1. С. 41-51.
 10. Кравців В. С., Жук П. В., Сторонянська І. З. та ін. Адміністративно-територіальний устрій: методологічні основи та практика реформування: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. 264 с.
 11. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. 246 с.
 12. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Бюджети розвитку місцевих бюджетів: проблеми формування та використання в контексті поглиблення бюджетної децентралізації. Фінанси України. 2016. № 5. С. 34-47.
 13. Сторонянська І., Пелехатий А. Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2014. 190 с.
 14. Власюк О. С. Стан і проблеми реформування адміністративно-територіального устрою України. Регіональна економіка. 2015. № 3. С. 16-23.
 15. Соскін О. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: порівняльний аналіз моделей. Soskin.info: сайт. 2008. URL: http://soskin.info/print/ea/new/2008/1-2/200812.html
 16. Куриляк М. Ю. Парадигма реформування адміністративно-територіального устрою України на рівні NUTS-1. Вісник економічної науки України. 2018. № 1(34). С. 70-77.
 17. Магновський І. Й. Перспективи вдосконалення територіального устрою України з погляду сьогодення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Юридичні науки. 2016. № 845. С. 113-118.
 18. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. Станом на 10 серпня 2018 року. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: сайт. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/10.08.20181.pdf
 19. Статистична інформація. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 20. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
 21. Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». К.: Софія, 2012. 128 с.


Веб-майстер П. Попадюк