Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.005

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.764.1:352/354:005; JEL R50, H70, O18
Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Орієнтація на управління активами територіальних громад: теоретичні підходи. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 5-13. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-1.
Літер.: 12

АвториСторонянська Ірина Зеновіївна

доктор економічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: istoron@i.ua, ird_kozoriz@i.ua, (032)270-7043

Сторінки:Беновська Лілія Ярославівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: lbenovska11@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Проведено аналіз концептуальних підходів до управління: проблемно-орієнтоване управління, ресурс-орієнтоване управління, ціннісно-орієнтоване управління, актив-орієнтоване управління. Здійснено їх порівняння та проаналізовано можливість і доцільність їх застосування для управління територіальною громадою. Обґрунтовано необхідність застосування актив-орієнтованого управління територіальною громадою в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Охарактеризовано особливості актив-орієнтованого управління на рівні територіальної громади. Зазначено, що метою актив-орієнтованого управління є підвищення спроможності територіальних громад завдяки мобілізації власних ресурсів та перетворенню їх на активи розвитку громади. Здійснено ідентифікацію активів територіальної громади з групуванням їх на матеріальні та нематеріальні активи. Розроблено технологію управління активами територіальних громад з виділенням етапів управління, мети, суб’єктів та об’єктів управління, взаємозв’язків.

Ключові слова:

управління, територіальна громада, активи, актив-орієнтоване управління, спроможність

Посилання

  
 1. Kretzmann J., McKnight J. Building Communities From the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets Chicago. IL: ACTA Publications, 1993. 376 p.
 2. Остром Э. Управляя общим. Эволюция институтов коллективной деятельности. М.: Мысль, ИРИСЭН, 2010. 445 с.
 3. Семяновський В. Територіальні громади як гетерархічні системи і проблеми ефективного управління ними. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2016. № 3. С. 104-108.
 4. Ільїна М., Шпильова Ю. Розвиток сільських громад в Україні на основі актив-орієнтованого підходу. Інтелект ХХІ. 2018. № 2. С. 76-84.
 5. Ільїна М. Класифікація територіальних громад на основі актив-орієнтованого підходу. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2018. № 1(2). С. 53-56.
 6. Бобровська О. Ю. Ресурсна теорія в проекції на розвиток територіальних громад. Публічне адміністрування: теорія та практика: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(19). С. 1-10.
 7. Монастирський Г. Гіпотеза дослідження територіальної спільноти базового рівня як економічної системи. Вісник економічної науки України. 2008. № 1. С. 141-147.
 8. Пилипів В., Тичковська Л. Фінансовий механізм управління сталим розвитком економічних систем. Регіональна економіка. 2013. № 2. С. 72-80.
 9. Лавренко В. В. Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: ресурсні аспекти. Вчені записки: зб. наук. пр. 2012. Вип. 14(2). С. 139-144.
 10. Сото Е. Загадка капіталу. Чого капіталізм перемагає лише на Заході і ніде більше. Київ: Наш формат. 2017. 332 с.
 11. Беновська Л. Я. Територіальна громада як суб’єкт регулювання розвитку територій: теоретичні аспекти. Регіональна економіка. 2018. № 1. С. 30-39.
 12. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. І. З. Сторонянська. Львів: ІРД НАНУ, 2018. 144 с.


Веб-майстер П. Попадюк