Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.022

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:[339.33+339.33]:343.72(477); JEL R19
Борщевський В. В. Детінізація оптової та роздрібної торгівлі регіонів України як чинник підвищення ефективності використання потенціалу їх розвитку. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 22-32. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-3.
Літер.: 9

АвториБорщевський Віктор Валентинович

доктор економічних наук, доцент

провідний науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; завідувач кафедри державного управління, ПВНЗ «Український католицький університет»

Контакти: borshchevsky@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Досліджуються особливості поширення тіньової економіки у сфері оптової та роздрібної торгівлі регіонів України. На основі використання методу збитковості підприємств виявлено характер та особливості тінізації торговельної сфери в різних регіонах України. Встановлено, що найбільш підвладними тіньовим процесам є торговельні підприємства у великих містах і прикордонних регіонах держави. Саме ці регіони відіграють основну роль у розвитку оптової та роздрібної торгівлі в Україні. Одночасно в структурі їх економіки торгівля займає більш вагоме значення, ніж в інших регіонах. Окреслено основні тенденції у зміні обсягу тіньової економіки в торговельній сфері України та її регіонів. Порівняно з 2013 р. у 2017 р. у більшості регіонів держави спостерігалося зменшення обсягів тіньових операцій у секторі підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Водночас це супроводжувалося збільшенням кількості фізичних осіб-підприємців, які здійснюють торговельну діяльність. Це стало підставою для висновку про перетікання частини тіньового ринку оптової та роздрібної торгівлі в регіонах України у сектор фізичних осіб-підприємців. Саме такий спосіб ухиляння від сплати податків набув особливого поширення в Україні протягом останніх років. Як наслідок, обсяг тіньових операцій в оптовій та роздрібній торгівлі України сягнув близько 50%, коливаючись у різних регіонах від 35-40% до 60% і більше. Сформульовано пропозиції, спрямовані на детінізацію торговельної сфери, впровадження яких дозволить суттєво знизити обсяг тіньових операцій в оптовій та роздрібній торгівлі більшості регіонів України та підвищити на цій онові ефективність використання соціально-економічного потенціалу їх розвитку. Зазначені пропозиції передбачають впровадження інституційних змін, спрямованих на обмеження можливості торговельних мереж використовувати фізичних осіб-підприємців для ухиляння від сплати податків. Крім того, пропонується посилити вплив органів місцевого самоврядування на контроль за діяльністю господарюючих суб’єктів у сфері оптової та роздрібної торгівлі регіонів, зокрема завдяки зміні механізму справляння єдиного податку та податку на доходи фізичних осіб.

Ключові слова:

оптова та роздрібна торгівля, тіньові операції, детінізація, регіональний розвиток, економічний потенціал

Посилання

  
 1. Августин Р. Наслідки експансії глобальної тіньової економіки в систему вітчизняного внутрішньоекономічного розвитку. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2014. Вип. 8(4). С. 27-34.
 2. Валовий регіональний продукт у 2017 році: стат. зб. К.: Державна служба статистики України, 2019. 158 с.
 3. Гетман О. Як мінімізувати схеми по ухилянню від сплати податків при роздрібній торгівлі?. Business Coalition: сайт. 2019. URL: https://bc-ua.org/novini/yak-minimizuvati-sxemi-po-uxilyannyu-vid-splati-podatkiv-pri-rozdribnij-torgivli
 4. Діяльність суб’єктів господарювання 2018: стат. зб. К.: Державна служба статистики України, 2019. 164 с.
 5. Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у 2018 р. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: сайт. 15.07.2019 р. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
 6. Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки: наказ Мінекономіки від 18.02.2009 р. № 123. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: сайт. URL: https://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=4bb297a0-c900-404f-8c6f-5f76f18b1503
 7. Регіони України 2014. Ч. ІІ: стат. зб. К.: Державна служба статистики України, 2014. 732 с.
 8. Регіони України 2019. Ч. ІІ: стат. зб. К.: Державна служба статистики України, 2019. 656 с.
 9. Цвігун Т., Нечипорук О. Тінізація економіки: причини та особливості впливу на економічний розвиток. Економіка та управління національним господарством. 2018. Вип. 19. С. 251-254.


Веб-майстер П. Попадюк