Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.084

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.68:332.33(477); JEL R10, Q15, G18
Сундук А. М., Шашула Л. О., Сундук Т. Ф. Характеристики рентного регулювання сфери використання земельних ресурсів України. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 84-91. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-9.
Літер.: 11

АвториСундук Анатолій Миколайович

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Контакти: 28326@ukr.net

Сторінки:

Шашула Людмила ОлексіївнаСундук Тетяна Федорівна

асистент кафедри банківської справи, факультет фінансів та банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет

Контакти: netsunduk@bigmir.net

Сторінки:

Анотація

Розглянуто рентні характеристики використання земельних ресурсів України. Проаналізовано основні показники, які ілюструють особливості рентного регулювання. Показано, що весь комплекс рентних показників можливо розподілити на прямі рентні індикатори та допоміжні характеристики, що дають змогу визначити зв’язок між рентою та поточними показниками розвитку. До складу прямих рентних індикаторів можна віднести фактичну, реальну (як платежі за спеціальне використання природних ресурсів) та потенційну ренту. Допоміжні характеристики – показники фінансової збалансованості (рента / вартість). Оцінено регіональні характеристики рентного інструментарію регулювання у сфері використання земельних ресурсів. Досліджено показники реальної та потенційної ренти землекористування, які свідчать, що є можливості зростання рентних платежів для регіонального рівня. Проведено групування регіонів за показниками концентрації. У перспективі регіони-лідери можуть стати платформою для посилення характеристик регулювання.

Ключові слова:

рентне регулювання, інструментарій оцінювання, реальна та потенційна рента, рентні профілі

Посилання

  
 1. Будзяк В. М., Будзяк О. С. Розподіл рентних доходів в агросфері. Збалансоване природокористування. 2015. № 4. С. 10-16.
 2. Гаража О. Рентна інституціональність управління земельними ресурсами України. Землевпорядний вісник. 2015. № 2. С. 21-24.
 3. Економіка природокористування: глосарій основних термінів / заг. ред.: М. А. Хвесик. Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2017. 105 с.
 4. Економічна оцінка природного багатства України: монографія / заг. ред.: С. І. Пирожков, М. А. Хвесик. Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2015. 396 c.
 5. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1443615125078755
 6. Коренюк П. І. Природно-ресурсна рента та правові засади використання природних ресурсів. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки: зб. наук. пр. 2017. № 34. С. 19-24.
 7. Смага І. С. Формування диференціальної земельної ренти та рентного доходу при вирощуванні зернових культур. Агросвіт. 2017. № 24. С. 26-33.
 8. Status of agricultural land market regulation in Europe. Policies and instruments. Brussels, 48 p. URL: http://www.aeiar.eu/wp-content/uploads/2016/04/Land-market-regulation_policies-and-instruments-v-def2.pdf
 9. Бюджет України 2016: стат. зб. К., 2017. 316 с.
 10. Статистичний щорічник України за 2016 рік / ред. І. Є. Вернер. К.: Державна служба статистики України, 2017. 611 с.
 11. Expanding the measure of wealth: indicators of environmentally sustainable development. Washington: The World Bank, 1997. 122 p.


Веб-майстер П. Попадюк