Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.144

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.46:640.43]:339.137; JEL D41, L10, L20, M10, M12, O15
Якубів В. М., Боришкевич І. І. Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 144-153. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-15.
Літер.: 23

АвториЯкубів Валентина Михайлівна

доктор економічних наук, професор

проректор з наукової роботи, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Контакти: valentyna-ya@i.ua, mba_pnu@ukr.net, yakubiv.valentyna@gmail.com

Сторінки:

Боришкевич Ірина Ігорівна

Анотація

Розвиток сучасного ресторанного бізнесу значною мірою залежить від пристосування підприємств до нових умов господарювання у ринкових умовах. Цей процес передбачає підвищення конкурентоспроможності ресторанів, забезпечення створення конкурентних переваг в умовах нестабільності ринку. Проаналізовано роль стратегічної поведінки керівників підприємств ресторанного бізнесу у нарощуванні конкурентних переваг та підвищенні рівня рентабельності підприємства. Розглянуто та обґрунтовано критерії, які ставляться до розроблення візії та місії підприємства. Сформовано варіант візії та місії для ресторану відповідно до наведених критеріїв. Розроблено типову стратегію підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу. Ця стратегія включає чотири основні стратегічні напрями: виробництво, маркетинг, персонал і технології. У межах кожного напряму сформовані тактичні цілі підвищення конкурентоспроможності. Напрям виробництва передбачає реалізацію таких цілей: оновлення основного меню, розроблення сезонних страв і напоїв, заміну імпортної сировини локальною, надання кейтерингових послуг, розвиток безвідходного виробництва. У маркетингу виділено такі цілі: розроблення офіційного сайту, просування в соцмережах, створення закритого клубу, проведення тематичних вечірок, розроблення подарункових сертифікатів, розроблення QR-кодів у меню. Напрям персоналу передбачає реалізацію таких цілей: розроблення ефективної системи мотивації, впровадження системи KPI, організацію тренінгів для працівників і майстер-класів від партнерів. Серед технологій виокремлено такі тактичні цілі: впровадження технології «друк на каві», мобільний офіціант і використання креативних ІТ-технологій.

Ключові слова:

стратегія, стратегічне управління, конкурентоспроможність, місія, дерево цілей, підприємство ресторанного бізнесу, ресторан

Посилання

  
 1. Свірідова С. С., Стойловська О. М. Стратегічне управління як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2014. № 3. Т. 3. С. 216-218.
 2. Boryshkevych I. Formulation of a Typical Development Strategy for Agricultural Enterprises (by the Method of Hoshin Kanri). Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2019. Vol. 6. № 3-4. Pp. 15-21.
 3. Dombrowski U., Intra C., Zahn Th., Krenkel Ph. Manufacturing strategy – a neglected success factor for improving competitiveness. Procedia CIRP. 2016. Vol. 41. Pp. 9-14. DOI: 10.1016/j.procir.2015.12.118
 4. Kovtunenko Yu. V., Grabovenko O. A. Competitiveness enterprise in modern conditions: problems and prospects. Економіка: реалії часу. 2016. № 2(24). С. 41-46.
 5. Ivanova M., Varyanichenko O., Sannikova S., Faizova S. Assessment of the competitiveness of enterprises. Economic Annals-XXI. 2018. Vol. 173(9-10). Pp. 26-31. DOI: 10.21003/ea.V173-04
 6. Sipa M., Gorzeń-Mitka I., Skibiński A. Determinants of Competitiveness of Small Enterprises: Polish Perspective. Procedia Economics and Finance. 2015. Vol. 27. Pp. 445-453. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)01019-9
 7. Distanont A., Khongmalai O. The role of innovation in creating a competitive advantage. Kasetsart Journal of Social Sciences. 2018. Pp. 1-7. DOI: 10.1016/j.kjss.2018.07.009.
 8. Yakubiv V., Boryshkevych I. Strategic Analysis of the Development of Renewable Energetics in the World and in Ukraine. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of Social and Human Sciences. 2018. Vol. 5. № 3-4. Pp. 33-43. DOI: 10.15330/jpnu.5.3-4.33-43
 9. Chen Y. H., He Q., Paudel K. P. Quality competition and reputation of restaurants: the effects of capacity constraints. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. 2018. Vol. 31(1). Pp. 102-118. DOI: 10.1080/1331677X.2017.1421996
 10. Ivkov M., Blešić I., Simat K., Demirović D., Božić S., Stefanović V. Innovations in the restaurant industry: An exploratory study. Economics of Agriculture. 2016. Vol. 4(63). Pp. 1169-1186. DOI: 10.5937/ekoPolj1604169I
 11. Бабенко О. М. Формування конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства та застосування лідерства в управлінні як конкурентної переваги. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2013. № 4. С. 100-108.
 12. Якименко-Терещенко Н. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу під час складання бізнес-плану. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 24. С. 299-303.
 13. Приходько Д. О. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності ресторанів японської кухні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 14. С. 516-521.
 14. Соколюк Г. О., Прилепа Н. В. Формування стратегії конкуренції підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Університетські наукові записки. 2016. № 4. С. 186-194.
 15. Гросул В. А., Калєнік К. В. Сучасні інноваційні тренди формування конкурентної стратегії підприємств ресторанного господарства. Інноваційна економіка. 2017. № 7-8(70). С. 72-78.
 16. Dixon D. P., Miscuraca J. A., Koutroumanis D. A. Looking Strategically to the Future of Restaurants: Casual Dining or Fast Casual? Entrepreneurship Education and Pedagogy. 2018. Vol. 1(1). Pp. 102-117. DOI: 10.1177/2515127417737288
 17. Yusr M. M., Mokhtar S. S. M., Salimon M. G., Perumal S. The strategic options to enhance the competitive advantage of Malaysian restaurant sector. Geojournal of Tourism and Geosites. 2018. Vol. 21(1). Pp. 123-132.
 18. Altuntaş G., Semerciöz F., Mert A., Pehlivan Ç. Industry Forces, Competitive and Functional Strategies and Organizational Performance: Evidence from Restaurants in Istanbul, Turkey. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 150(15). Pp. 300-309. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.09.066
 19. Yakubiv V., Boryshkevych I., Yakubiv R. Balanced System of Economic Performances as a Strategy-forming Tool of Development of Agricultural Enterprises. Scientific Papers. Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». 2019. Vol. 19(3). Pp. 669-679.
 20. Савенко Ю. М. Основні тенденції ринку громадського харчування. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2014. № 4. С. 31-37.
 21. Боришкевич І. І. Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Економічні науки. 2017. Вип. 12(1). С. 6-12.
 22. Халімон Т. М. Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 10(2). С. 117-120.
 23. Івашина Л. Л. Перспективи та проблеми кейтерингу в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 314-317.


Веб-майстер П. Попадюк