Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.139

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71:336.722.11
Рисін В. В. Трансформаційна функція банків у процесі реалізації їх ресурсної політики / В. В. Рисін // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 139-145.
Літер.: 12

Автори

Анотація

Розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності трансформаційної функції банків та особливостей її прояву у сучасній банківській справі. Визначено значення ресурсної політики у процесі управління трансформацією ресурсів банків.

Ключові слова:

банки, банківські ресурси, трансформація ресурсів, ресурсна політика банку

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.7:336.77
Фурдичко Л. Є. Проблеми функціонування міжбанківського ринку в Україні / Л. Є. Фурдичко // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 131-139.

Літер.: 5


Аналізується міжбанківський ринок, який відіграє важливу роль у забезпеченні нормальних умов функціонування грошового ринку. Він є об’єктом державного регулювання, слугує механізмом впливу державних органів влади на діяльність комерційних банків, на стан грошово-кредитної і валютної системи і безпосередньо на економіку в цілому. 
міжбанківський ринок, міжбанківські депозити, міжбанківський кредит, фінансові посередники, норми ліквідності, кредитні ресурси, кредитний ризик, банки, операції, овердрафт, кредити овернайт, міжбанківська електронна біржа Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:336.781.2
Кужій Л. М. Дивідендна політика банків / Л. М. Кужій // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 125-130.

Літер.: 4


Розглянуто дивідендну політику, яку проводили банківські установи України в 2006 р. Проаналізовано залежність між кількістю акціонерів (юридичних і фізичних осіб), які сконцентрували у своїх руках переважну частку в статутному фонді банку, та нарахуванням і виплатою дивідендів, кількість банківських установ України, котрі нарахували та сплатили дивіденди. 
дивіденди, дивідендна політика банку, акція, нерозподілений прибуток, власний капітал банку 


Веб-майстер П. Попадюк