Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2009.02.126

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Вон-Романов-Кріспін О. О. Вдосконалення процесів планування інвестиційної діяльності банку / О. О. Вон-Романов-Кріспін // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 126-132.

Автори

Анотація

Подано пропозиції щодо удосконалення структури та процесу планування інвестиційної діяльності в банках, а також формування відповідних планових документів – інвестиційного плану та інвестиційного бюджету банку. Обґрунтована необхідність планування інвестиційної діяльності як складової інвестиційного менеджменту банку, інструмента управління активами і пасивами, підготовки управлінської інформації для прийняття керівництвом банку раціональних рішень щодо інвестування. Відображено авторську схему послідовності здійснення процесу планування банківської інвестиційної діяльності, виходячи з позицій реалізації стратегічних цілей і завдань банку, а також визначення обсягу і якості інвестиційних ресурсів.

Ключові слова:

банк, інвестиційна діяльність, інвестиційний план, інвестиційний бюджет, планування інвестиційної діяльності

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Іртищева І. О. Стан та тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності Причорноморського регіону / І. О. Іртищева // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 99-105. 

Розглянута інноваційна діяльність як визначальний фактор економічного розвитку країни. Розглядаються питання суті і значення інновацій та досліджуються проблеми інноваційної діяльності. Визначені основні умови, що сприяють покращенню інноваційних процесів. Окремої уваги надано фінансуванню інноваційної діяльності в АПК. Визначені умови, що сприяють покращенню інноваційного розвитку регіону. 
інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, інноваційний розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Неклюдова Т. М. Сутність та принципи організації бюджетування у банку / Т. М. Неклюдова // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 103-112. 

Розкрито необхідність впровадження систем бюджетування у банківських установах. Розглянуто наукові підходи до визначення сутності бюджетування. Обґрунтовано роль бюджетування в системі управління банком через функції бюджетного планування, організації, мотивування, контролю та регулювання. Проаналізовано чинники низької ефективності бюджетування у банках України. Виокремлено принципи організації та складові системи бюджетування банку. Визначено переваги і недоліки основних варіантів формування бюджетів у банківських установах. Конкретизовано етапи та сучасні методи здійснення бюджетування. 
банк, фінансове планування, управління, бюджет, бюджетування, принципи організації бюджетування, система бюджетування банку 


Веб-майстер П. Попадюк