Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2009.02.159

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Безпалько І. Р. Досвід оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних країнах / І. Р. Безпалько // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 159-165.

Автори

Анотація

Розглядаються особливості оподаткування доходів фізичних осіб розвинених країн світу, де переважно застосовується одна з двох систем побудови прибуткового податку з громадян: шедулярна (Великобританія, Італія) та глобальна (США, Франція, Німеччина, Японія та ін.).

Ключові слова:

зарубіжний досвід, доходи населення, податкова система, податок з доходів фізичних осіб

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Папп В. В. Концептуальні підходи до формування та розвитку податкової системи України / В. В. Папп // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 225-232. 

Досліджено основні концептуальні напрями реформування вітчизняної податкової системи, які базуються на зміні структури та складу податків. Зокрема, запропоновано оптимізацію співвідношення прямих та непрямих податків, вдосконалення нормативно-правової бази у сфері оподаткування та спрощення форм податкової звітності. Як важливий напрям формування та реалізації податкової політики запропоновано зменшення податкового тиску на інвестиційну діяльність. 
податкова система, податкова політика, оптимізація, реформування, фіскальна роль, оподаткування 


Веб-майстер П. Попадюк