Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2009.02.232

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Шевчук Л. Т. Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону / Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 232-234.

Автори

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Феленчак Ю. Б. Аналіз і оцінка ризику демографічних втрат: інноваційні підходи та методи (на матеріалах Львівської області) / Ю. Б. Феленчак, Л. Т. Шевчук // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 183-190. 

Визначено основні чинники формування ризику демографічних втрат Львівської області в територіальному аспекті. Здійснено порівняння показників природних і міграційних демографічних втрат у міських поселеннях та сільській місцевості протягом 1990-2007 рр. Окреслено методи оцінки ризику демографічних втрат. Обґрунтовано переваги статистичного методу кількісної оцінки ризику демографічних втрат. Здійснено кількісну оцінку ризику демографічних втрат області в розрізі адміністративно-територіальних районів. Запропоновано прогнозні величини розподілу рівнів ризику демографічних втрат у межах Львівської області. 
ризик демографічних втрат, природні втрати, міграційні втрати, кількісна оцінка ризику, ступінь ризику 


Веб-майстер П. Попадюк