Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.007

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.13.339.92(477)
Михасюк І. Р. Глобалізація і регіоналізація: місце України / І. Р. Михасюк // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 7-13.
Літер.: 4

Автори

Анотація

Розглянуто питання глобалізації і регіоналізації, як протидії глобалізації, і в той же час її прискорення через формування і об’єднання регіонів, місце і роль України у цих процесах.

Ключові слова:

глобалізація, регіоналізація, єврорегіоналізація, циклічність, Болонський процес, конкурентоспроможність, транскордонна співпраця, економічна диктатура

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Михасюк І. Р. Про формування вартості машинобудівних підприємств / І. Р. Михасюк // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 253-255.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Горячук В. Ф. Оцінка конкурентоспроможності регіонів України на основі результатного підходу / В. Ф. Горячук // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 39-46. 

Здійснено оцінку конкурентоспроможності регіонів України на основі результатного підходу, за інтегральний показник використано валовий регіональний продукт на душу населення. Детермінований факторний аналіз показав, що у період 2000-2008 рр. зміни конкурентоспроможності регіонів в основному обумовлені зміною продуктивності праці. Аналіз динаміки конкурентоспроможності регіонів показав суттєве зростання кількості депресивних регіонів. Підтверджена гіпотеза про наявність пропорційної залежності між конкурентоспроможністю та інвестиційною привабливістю регіонів. 
конкурентоспроможність, регіон, валовий регіональний продукт, інтегральний показник Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ватченко О. Б. Теоретичне обґрунтування регіональної політики / О. Б. Ватченко // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 27-34. 

Зроблено аналіз основних теорій, що чинять вплив на формування регіональної політики: втручання держави в економічні процеси, які відбуваються в країні (регіоні), взаємовідносини між державою і регіоном, надбання при використанні продуктивних сил. 
регіон, теорії розвитку, регіональна політика, трансформація, глобалізація, кластер, національна інноваційна система Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Антохов А. А. Ринок освітніх послуг у світлі класичного та новітніх підходів до дослідження / А. А. Антохов // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 251-259. 

Окреслено відмінності у визначенні освітньої послуги та ринку освітніх послуг, які містяться у класичному ринковому, маркетинговому, інституційному, системному підходах. З використанням категорій «послуга», «освітня послуга» подано авторське трактування поняття «ринок освітніх послуг». 
міжнародний ринок освітніх послуг, український ринок освітніх послуг, Болонський процес Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [336.763.34:339.747](73):336(477)
Романчукевич В. В. Іпотечна криза в США та її можливий вплив на фінансову систему України / В. В. Романчукевич // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 192-197.

Літер.: 7


Проаналізовано проблеми валютно-фінансових дисбалансів, що впливають на стан банківської системи України, визначено ряд заходів Національного банку України з метою посилення фінансової стабільності та зменшення залежності банківської системи від зовнішніх запозичень, а також зазначено можливі наслідки впливу негативних тенденцій на фінансову систему України у разі поглиблення світової фінансової кризи. 
зовнішні запозичення, золоте правило, інфляція, іпотечна криза, Національний банк України, ризик валютного кредитування 


Веб-майстер П. Попадюк