Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.014

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 502.3
Синякевич І. М. Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних загроз / І. М. Синякевич // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 14-20.
Літер.: 6

Автори

Анотація

Розглядаються стан світу у ХХІ ст., а також екологічні, економічні, соціальні та духовні проблеми його розвитку. Теоретично обґрунтовано об’єктивну необхідність, принципи та основні напрямки екологізації суспільного розвитку.

Ключові слова:

екологізація суспільного розвитку, принципи екологізації суспільного розвитку, засоби екологізації економічної, екологічної, соціальної і духовної сфер

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Синякевич І. М. Екологічна і лісова політика України у контексті Кіотського протоколу / І. М. Синякевич, Н. М. Синякевич // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 125-132. 

Здійснено аналіз міжнародної екологічної політики, що реалізується у рамках Кіотського протоколу. Зроблена оцінка вигод і ризиків, пов’язаних з участю України в проекті ООН, впровадження якого передбачається на основі «Керівних настанов з ефективної практики для землекористування, змін у землекористуванні і лісового господарства», що підготовлені Міжурядовою групою експертів ООН зі зміни клімату. Зроблені пропозиції щодо удосконалення міжнародної і національної екологічної політики. 
екологічна політика, Кіотський протокол, лісова політика, парникові гази 


Веб-майстер П. Попадюк