Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.030

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.142.6:330.837:005
Герасимчук З. В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 30-47.
Літер.: 25

Автори

Анотація

Розглянуто основні теоретичні положення інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. Виявлено інституційні особливості соціо-еколого-економічного розвитку України. Розроблено стратегічні підходи до фінансування інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. Запропоновано інструменти, що характерні для інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону.

Ключові слова:

інституційні інструменти стимулювання, інституційні інструменти мотивації, інституційне забезпечення, стимулювання сталого розвитку регіону, інституції

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Герасимчук З. В. Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах України / З. В. Герасимчук, Н. С. Куцай // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 48-52. 

Неспроможність країни здійснити структурну перебудову національної економіки відповідно до вимог нової технологічної парадигми чи зволікання проведення таких структурних змін не просто гальмує її розвиток, а й призводить до економічної кризи регіону. Саме тому формування механізму становлення інноваційного потенціалу на регіональному рівні є важливим та актуальним. Цінність проведеного дослідження зумовлена потребою більш ґрунтовного розкриття цілісного комплексу взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих заходів щодо управління інноваційним потенціалом регіону. Зроблені висновки можуть бути корисними для розуміння формування механізму становлення інноваційного потенціалу регіону. 
потенціал, інноваційний потенціал регіону, інноваційна модель регіону Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.716:330.341.1:332.1
Маслак О. О. Основні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств регіону / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха, О. В. Григоренко // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 261-269.

Літер.: 11


Виділено основні проблеми, які постають перед вітчизняними машинобудівними підприємствами регіону в процесі впровадження інноваційної діяльності. Уточнено класифікацію інноваційної діяльності на підприємствах машинобудування. Виділено особливості інноваційних проектів підприємств регіону. 
інноваційна діяльність, інноваційні проекти, машинобудівні підприємства 


Веб-майстер П. Попадюк