Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   



Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.067

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:[338.242:35]:[330.34:504]
Залуцький І. Р. Обґрунтування пріоритетів розвитку сільських територій в умовах системності економічних реформ / І. Р. Залуцький // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 67-75.
Літер.: 17

Автори

Анотація

Розглянуто особливості формування та реалізації пріоритетності розвитку сільських територій при становленні ринкових відносин. Обґрунтовано доцільність та зміст системної євроінтеграційної модернізації вітчизняної політики розвитку сільських територій, спрямованої на формування передумов сталого соціально-економічного розвитку. Визначено склад пріоритетів розвитку сільських територій: збереження самосвідомості та посилення самоідентифікації сільського населення, як носія української ідентичності, культури і духовності нації; подолання бідності сільського населення на засадах диверсифікації сільської економіки, доходів населення, його зайнятості та самозайнятості; формування та розвиток конкурентних переваг сільської території; забезпечення охорони навколишнього природного середовища та підвищення рівня екологічної безпеки. Запропоновано комплекс невідкладних заходів стосовно їх реалізації в умовах системного здійснення економічних реформ.

Ключові слова:

сільська територія, сталий розвиток, пріоритети розвитку сільських територій, євроінтеграційна модернізація, економічні реформи

Подібні статті



Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Залуцький І. Р. Актуалізація пріоритетів державної політики розвитку сільських територій / І. Р. Залуцький // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 51-59. 

Розглянуто механізми формування пріоритетів державної політики розвитку сільських територій в процесі її еволюційного становлення. Висвітлено їх особливості та системну недосконалість. Доведено наявність тенденції поетапного погіршення стану сільських територій: криза – поглиблення кризи – занепад – деградація; відсутність в Україні необхідних передумов для організації переходу до моделі сталого розвитку сільських територій. Визначено підходи до формування пріоритетів державної політики розвитку сільських територій на засадах її євроінтеграційної модернізації. 
сільська територія, розвиток сільської території, пріоритети державної політики розвитку сільських територій 



Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ригайло С. Я. Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку / С. Я. Ригайло, О. Д. Зинюк // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 171-177. 

Запропоновано показники науково-технічного потенціалу регіону на основі індикаторів, що враховують чисельність дослідників, структуру фінансування наукових досліджень та їх результативність. Досліджено регіональні особливості складових науково-технічного потенціалу України. Оцінено ступінь відповідності науково-технічного потенціалу регіонів України ознакам сталості системи. 
науково-технічний потенціал, сталий розвиток, ознаки сталості системи, індикатори, інтегрований показник 



Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [336.763.34:339.747](73):336(477)
Романчукевич В. В. Іпотечна криза в США та її можливий вплив на фінансову систему України / В. В. Романчукевич // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 192-197.

Літер.: 7


Проаналізовано проблеми валютно-фінансових дисбалансів, що впливають на стан банківської системи України, визначено ряд заходів Національного банку України з метою посилення фінансової стабільності та зменшення залежності банківської системи від зовнішніх запозичень, а також зазначено можливі наслідки впливу негативних тенденцій на фінансову систему України у разі поглиблення світової фінансової кризи. 
зовнішні запозичення, золоте правило, інфляція, іпотечна криза, Національний банк України, ризик валютного кредитування 


Веб-майстер П. Попадюк