Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.125

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658.14
Шурпенкова Р. К. Аналіз статутного капіталу як основного джерела фінансування підприємств / Р. К. Шурпенкова // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 125-131.
Літер.: 5

Автори

Анотація

Розглянуто економічну сутність статутного капіталу підприємства, порядок формування та зміни статутного капіталу залежно від форми та виду діяльності підприємства.

Ключові слова:

аналіз, капітал, статутний капітал, фінансування, підприємство, гроші, майно, діяльність

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шурпенкова Р. К. Аналіз організації системи оплати праці / Р. К. Шурпенкова, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 141-148. 

Розглянуто особливості організації оплати праці на підприємствах. Обґрунтовано необхідність посилення ролі оплати праці як мотиваційної складової продуктивної зайнятості в сучасних умовах ринкових відносин. Визначено основні напрямки удосконалення системи оплати праці. 
оплата праці, заробітна плата, організація, аналіз, працівники, заробіток, структура, система Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Маковецька Ю. М. Вторинне ресурсокористування в Україні і регіональні аспекти його становлення / Ю. М. Маковецька // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 172-180. 

Розглянуто систему вторинного ресурсокористування в регіонах України та ресурсно-виробничі диспропорції, що виникли в ній. Запропоновано класифікацію підприємств, що працюють на ринку вторинних ресурсів, в залежності від мети і сформованого профілю діяльності. Обґрунтовано пропозиції щодо оптимізації виробничої інфраструктури за окремими видами відходів (макулатура, склобій, вторинні полімерні матеріали тощо). 
відходи, вторинні ресурси, підприємство, регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Сторонянська І. З. Інноваційні чинники формування та використання фінансового потенціалу регіону / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 89-97. 

Розглядаються підходи до оцінки взаємовпливу фінансового потенціалу регіону та розвитку інноваційної діяльності у ньому. Виокремлено два напрямки такого взаємовпливу: зміна фінансового потенціалу регіону під впливом інновацій в управлінні та взаємовплив інноваційної активності підприємств реального сектору економіки регіону та його фінансовим потенціалом. Досліджено взаємозв’язки між інноваційною активністю промислових підприємств Львівської області та її фінансовим потенціалом на основі використання методу кореляційного аналізу. 
регіон, фінансовий потенціал регіону, інноваційна діяльність, інновації, фінансові ресурси, реальний сектор економіки, фінансування інноваційної діяльності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шевченко Н. В. Особливості дослідження сутності капіталізації промислових підприємств / Н. В. Шевченко // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 175-181. 

Розглянуто сутність капіталізації промислових підприємств як економічної категорії. Визначено та систематизовано різні підходи до визначення поняття капіталізації. Виокремлено визначення поняття капіталізації залежно від виду капіталу, який використовує підприємство у своїй діяльності. 
капітал, капіталізація, ринкова капіталізація, промислове підприємство, виробництво, діяльність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Блонська В. І. Податкове планування як елемент адміністрування майнових податків / В. І. Блонська // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 164-170. 

Окреслено загальні риси, основні етапи та напрями податкового планування. Здійснено порівняльний аналіз фактичних і прогнозних надходжень майнових податків, що дало змогу охарактеризувати роботу податкових інспекцій міста Львова. Побудовано моделі прогнозу надходжень з власників транспортних засобів і плати за землю до бюджету міста Львова. Обґрунтовано доцільність прогнозування обсягів податкових надходжень із застосуванням економетричних моделей. Розглянуто методику оцінки ефективності податкового планування. 
майнові податки, податкове планування, податкове прогнозування, корпоративне податкове планування 


Веб-майстер П. Попадюк