Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.160

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.142:[339.923:061.1](439)
Гало М. Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу / М. Гало, Л. В. Алмаші // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 160-168.
Літер.: 8

Автори

Анотація

Розглянуті питання вирівнювання розвитку регіонів Угорщини, а саме децентралізація, зменшення рівня відставання між окремими регіонами, забезпечення суспільству рівних шансів існування та розвитку, стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в економічно відсталі східні регіони. Проаналізовано план розвитку Нової Угорщини в близький перспективі, в якому домінація Будапешта повинна знижуватися.

Ключові слова:

регіональна політика, децентралізація, іноземні інвестиції

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Алмаші Л. В. Інвестиційні процеси та їх вплив на формування зовнішнього боргу Угорщини / Л. В. Алмаші // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 165-171. 

Показано, що на початку третього етапу сучасної світової економічної та фінансової кризи економіка Угорщини вже перебувала в стані стагнації. Коаліційний уряд соціалістів та вільних демократів, що стоїть біля керма країни від 2002 р., не провів своєчасно реформи щодо обмеження обсягів споживання, нарощування обсягів доходів державного бюджету. Фінансування всезростаючих потреб як населення, так і витрат на розвиток інфраструктури та експорт капіталу відбувався за рахунок зовнішніх запозичень. У результаті на кінець 2008 р. за цілим рядом економічних показників (ріст ВВП, державний борг, дефіцит бюджету і т. п.) Угорщина опинилася на останньому місці серед колишніх постсоціалістичних країн Центральної Європи. Аналіз проблем зростання зовнішнього боргу та зовнішніх інвестицій охоплює період до початку світової фінансової кризи. 
інвестиційні процеси, зовнішній борг, іноземні інвестиції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Піхоцький В. Ф. Державне забезпечення соціальних потреб регіонів / В. Ф. Піхоцький // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 107-114. 

Розглянуто проблеми формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів, проведено аналіз системи організації міжбюджетних відносин в Україні, аналіз стану надання з державного бюджету України міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам Львівської та Тернопільської областей у 2006-2008 рр., запровадження у 2007 р. нового виду міжбюджетного трансферту – додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості регіонів, висвітлено наявні проблеми на прикладі Львівської і Тернопільської областей. Досліджено, що збільшення обсягів трансфертів у доходах та видатках місцевих бюджетів свідчить про централізацію бюджетної політики та зростання впливу центральних органів влади на управління фінансовими потоками в регіонах, що не дозволяє органам місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних ресурсів, внесено пропозиції щодо їх удосконалення та ролі системи державного фінансового контролю у забезпеченні ефективності використання коштів. 
бюджетна система, міжбюджетні відносини, трансферти, дотаційність регіонів, збалансованість бюджетів, децентралізація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ткачук В. І. Диверсифікація сільської економіки як напрям регіональної політики ЄC / В. І. Ткачук // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 149-158. 

Розглядається проблема диверсифікації сільської економіки країн Європейського Союзу в контексті реалізації політики регіонального розвитку. Досліджена сучасна економічна логіка європейської регіональної політики. Проаналізовано її роль у стимулюванні розвитку сільських територій та економіки. Встановлено рівень диверсифікованості економіки сільських регіонів країн ЄС. 
диверсифікація, сільська економіка, регіональна політика, ЄС Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.1:330.322]:338.124.4
Мних О. Б. Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи / О. Б. Мних, Г. М. Захарчин, Є. В. Гончаров // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 132-139.

Літер.: 7


Визначено кількісні і якісні зміни зовнішнього і внутрішнього середовища розвитку регіональної економіки в контексті активізації інноваційної діяльності в Україні. Окреслено проблеми пасивності підприємницьких структур щодо впровадження інновацій в умовах поглиблення кризи. Побудовано виробничі функції, які дозволяють оцінити характер розвитку різних секторів економіки. 
регіональна економіка, інвестиції в інноваційний продукт, інноваційна активність підприємства, інтелектуальний капітал Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.137.5:332.1
Паранчук С. В. Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону / С. В. Паранчук, Я. П. Ухачевич // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 48-56.

Літер.: 5


Досліджено адаптивні наукові підходи до управління складними об’єктами та принципи їх реалізації. На основі класичних підходів побудовано систему управління конкурентоспроможністю продукції, придатну до застосування на регіональному мікроекономічному рівні. Здійснено синтез структурної і параметричної адаптації економіко-виробничої системи до непередбачуваного зовнішнього середовища за критерієм забезпечення належного рівня конкурентоспроможності власної продукції. Описані алгоритм адаптивного механізму системи управління та переваги, які надає дана система від впровадження. 
конкурентоспроможність продукції, адаптивна система управління, синтез структурної адаптації, синтез параметричної адаптації, алгоритм адаптивного механізму 


Веб-майстер П. Попадюк