Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2012.02.080

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.142.6:338.48(477)
Нездоймінов С. Г. Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андрєєва // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 80-88.
Літер.: 11

Автори

Анотація

Розглядаються наукові погляди щодо проблем формування принципів «зеленого регіоналізму» в сфері рекреації та туризму в контексті концепції ЮНЕП «зелена економіка». Обґрунтовано авторські підходи щодо формування принципів «зеленого регіоналізму» регіональної політики розвитку сфери рекреації і туризму, типології рекреаційно-туристичних регіонів на основі оцінки їх конкурентоспроможності та економічної ефективності розвитку. Визначено основні проблеми регіоналізації соціально-економічної політики туристичних регіонів.

Ключові слова:

регіоналізм, «зелена економіка», типологія регіонів, принципи «зеленого регіоналізму» в сфері рекреації і туризму


Веб-майстер П. Попадюк