Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.04.127

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.108
Ільїч Л. М. Людський капітал інноваційної діяльності: проблеми підготовки, залучення й утримання талантів / Л. М. Ільїч // Регіональна економіка. – 2014. – №4(74). – С. 127-135.
Літер.: 10

Автори

Анотація

Вивчені проблеми розвитку людського капіталу для потреб інноваційної діяльності в Україні. Досліджено позиції України у світових рейтингах за людським капіталом та інноваціями. Доведено, що країна має достатній науково-технічний потенціал для забезпечення сталого міжнародного співробітництва в інноваційній сфері. Виявлено, що створенню сприятливого середовища для розвитку людського капіталу інноваційної діяльності перешкоджають нерозвиненість внутрішнього ринку інновацій, недостатні обсяги фінансування науки, низький рівень соціального захисту й безпеки, відсутність сприятливого середовища для залучення талантів, недосконалість правової бази у сфері захисту інтелектуальної власності. Запропоновано основні заходи щодо забезпечення стійкого розвитку людського капіталу інноваційної діяльності в Україні.

Ключові слова:

людський капітал, інновації, інноваційна діяльність, наукові кадри, «відтік талантів», конкурентоспроможність


Веб-майстер П. Попадюк