Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2015.03.061

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [331.522.4:332.1](477)
Юськів Б. М. Рейтингування регіонів України за конкурентоспроможністю людських ресурсів / Б. М. Юськів, О. С. Пляшко // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 61-72.
Літер.: 10

Автори

Анотація

Досліджено конкурентоспроможність регіонів України з позицій людських ресурсів. Проведено групування регіонів України за інтегральним показником, який об’єднує соціально-демографічний, освітньо-професійний, мотиваційний, інтелектуальний, інноваційно-креативний, культурний і духовно-інформаційний потенціали. На основі методики головних компонент виявлено два базові фактори, які визначають рівень конкурентоспроможності людських ресурсів регіонів: можливості середовища для створення і розвитку потенціалу людських ресурсів та активність населення задля освоєння цього потенціалу. За цими факторами регіони України згруповано в п’ять кластерів за спільними ознаками. Кластер 1 характеризується винятково низьким рівнем як потенціалу регіонів, так і активності населення стосовно реалізації свого потенціалу. Для кластера 2 характерні низький рівень потенціалу регіонів, але високий рівень активності населення задля реалізації свого потенціалу. Для кластера 3 властивим є дуже високий потенціал регіону і вища за середню активність населення. Кластер 4 об’єднує регіони з високим рівнем духовно-інформаційного, інтелектуального, інноваційно-креативного потенціалу та низьким рівнем активності населення. Для кластера 5 характерним є потенціал регіону та активність населення, які обидва близькі до середніх по Україні з незначними відхиленнями.

Ключові слова:

регіони України, людські ресурси, конкурентоспроможність людських ресурсів регіону, головні компоненти конкурентоспроможності людських ресурсів, кластеризація регіонів


Веб-майстер П. Попадюк