Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2015.03.133

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.724(477)
Журба І. О. Концептуальні засади та основні напрями формування кластерної політики в умовах трансформаційної економіки України / І. О. Журба // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 133-139.
Літер.: 6

Автори

Анотація

Вивчено досвід зарубіжних країн щодо формування та реалізації кластерної політики. Досліджено сфери визнання та запровадження кластерної стратегії та політики. Проаналізовано та висвітлено проблеми, що перешкоджають використанню кластерних технологій. Наведено аргументи синергетичності кластерної політики як механізму об’єднання інструментів, методів, управлінських технологій інформаційного, інвестиційного, інноваційного, регіонального, державного та галузевого менеджменту. Запропоновано авторське розгорнуте бачення переваг процесу кластеризації з врахуванням уже наявного досвіду національного та закордонного, особливостей розвитку національного ринкового середовища і її трансформаційних характеристик, розмаїття перспектив галузевого розвитку та інших складових конкурентоспроможності національної економіки. Наведено переваги масового процесу кластеризації в межах трансформації ринкового середовища України.

Ключові слова:

кластер, кластерна політика, регіональна економіка, стратегія, трансформаційна економіка


Веб-майстер П. Попадюк