Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2016.02.136

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.15, JEL H32, H63
Карлін М. І. Фіскальна консолідація і фіскальна децентралізація: проблема взаємозв’язку та шляхи її вирішення / М. І. Карлін // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 136-140.

Автори

Анотація

Політика децентралізації в Україні має спиратися не на політичну децентралізацію (це шлях до федералізації), а на фіскальну децентралізацію. Водночас важливо розробити такий її механізм, щоб вона не суперечила фіскальній консолідації. Цей взаємозв’язок ми вбачаємо у фінансуванні частини державного боргу і військових витрат з регіональних бюджетів. Фіскальна децентралізація – це заходи держави з перенаправлення частини загальнодержавних податків і видатків на рівень регіонів і територіальних громад. Поки ж в Україні наголос робиться на збільшення фінансових ресурсів укрупнених територіальних громад, залишаючи поза увагою фінансові інтереси регіональних громад, що породжує відцентрові тенденції в останніх (особливо – на Півдні і Сході України). Проаналізовано суперечливий взаємозв’язок між фіскальною консолідацією та фіскальною децентралізацією; пропонуються шляхи оптимізації державних витрат, зокрема щодо погашення частини державного боргу та військових витрат за рахунок регіональних бюджетів; обґрунтовуються нові підходи щодо розподілу загальнодержавних податків між центром і регіонами України, які дозволять подолати відцентрові тенденції в нашій країні. Запропонований підхід до здійснення частини державних витрат на погашення державного боргу і військових витрат (фіскальна консолідація) та розширення податкових можливостей регіонів (фіскальна децентралізація) дозволить поставити під жорсткий контроль територіальних громад регіонів державні доходи і видатки, що зменшить відцентрові тенденції в Україні.

Ключові слова:

фіскальна консолідація, фіскальна децентралізація, регіональний державний борг, ПДВ, податок на прибуток підприємств, єдиний соціальний внесок, акцизний податок


Веб-майстер П. Попадюк