Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2016.04.056

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556.42:339.92:332.122.54; JEL J61, R23, R58
Левицька О. О. Міграційний чинник асиметрії розвитку прикордонних регіонів України та Польщі / О. О. Левицька // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 56-65.
Літер.: 15

Автори

Анотація

Досліджено особливості формування українсько-польських відносин у контексті міграції. Увагу зосереджено на головних тенденціях асиметричного розвитку прикордонних регіонів на прикладі Львівської області і Підкарпатського воєводства. Під час порівняльного аналізу виявлено ознаки конвергенції регіонів (за демографічними показниками) і точки асиметрії їх розвитку (за соціально-економічними параметрами), на основі чого сформульовано основні фактори притягання і виштовхування у міграційних процесах прикордоння. Оцінено величину міжрегіональних диспропорцій і підтверджено вплив міждержавної міграції на рівень асиметрії розвитку прикордонних територій, особливо в частині економічних показників(середньомісячних доходів населення і подушного валового регіонального продукту). Розглянуто інтенсивність механічного руху населення в межах Львівського і Підкарпатського регіонів у розрізі видів міграції, виокремлено основні міграційні орієнтації мешканців цих територій. З’ясовано роль і вимоги до політики транскордонного співробітництва у вирішенні проблем асиметрії міжрегіонального розвитку та підвищення соціально-економічного потенціалу прикордонних територій України і Польщі.

Ключові слова:

міграція населення, міжрегіональна конвергенція, асиметрія розвитку, прикордонний регіон, транскордонна співпраця

Посилання

  
 1. Конвергенція регіонів у транскордонному просторі / Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. В. Толкованов та ін. ; відп. ред. Н. А. Мікула ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2012. – 368 с.
 2. Міграційний профіль України за 2011-2015 роки : [збірн. аналіт. та стат. інф.] / Державна міграційна служба України. – К., 2016. – 74 с.
 3. Bezrobocie w Polsce w 2014 roku. Raport tabelaryczny. – Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2015. – 131 s.
 4. База даних статистики Львівської області // Головне управління статистики у Львівській області : офіційний сайт. – 2016. – Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Dialog/statfile.asp?lang=1
 5. Міграційний паспорт Львівської області / Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області. – 2014. – Режим доступу: http://dmsu.gov.ua/images/news/2015/03/Migr_pas/Lv.pdf
 6. Turystyka w województwie podkarpackim w 2014 r. / Urząd Statystyczny w Rzeszowie. – Rzeszów, 2015. – Retrieved from http://rzeszow.stat.gov.pl/download/gfx/rzeszow/pl/defaultaktualnosci/745/2/12/1/turystyka_2014_r.pdf+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 7. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2014 / Urząd Statystyczny w Rzeszowie. – Rzeszów, 2015. – Retrieved from http://rzeszow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/ rocznik-statystyczny-wojewodztwa-podkarpackiego-2014,5,11.html
 8. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników w województwie podkarpackim / Główny Urząd Statystyczny. – Warszawa, 2012. – Retrieved from http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/rzesz/ASSETS_Raport_ NSP.pdf
 9. Ludność. Rachunki regionalne. Shkolnictwo wyższe. Turystyka. Wynagrodzenia i świadczenia społeczne. Bank Danych Lokalnych / Urzęd Statystyczny w Rzeszowie. – Rzeszów, 2016. – Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temathttps://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat
 10. Сколько украинцы зарабатывают в Польше – исследование / РИА Новости Украина. Retrieved from http://rian.com.ua/infografika/20160427/1009121496.html
 11. Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Warszawa, 2015. – Retrieved from http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/
 12. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów przygranicznych / Urząd Statystyczny w Rzeszowie. – Rzeszów, 2007. – Retrieved from http://rzeszow.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/rzesz/ASSETS_woj_podkarp.pdf
 13. Gdzie studiuje najwięcej obcokrajowców? Rzeszów na czele // Gazeta.pl. – 2014. – 09.12. – Retrieved from http://www.edulandia.pl/studia/1,126008,17101061,Gdzie_studiuje_najwiecej_obcokrajowcow__Rzeszow_na.html.
 14. Długosz P. Zjawisko edukacji transgranicznej na przykładzie ukraińskich studentów na Podkarpaciu / P. Długosz // Youth policy: problems and prospects. Drochobycz-Rzeszów, 2015. – 1(3). – Режим доступу: http://www.academia.edu/20124609/ZJAWISKO_ EDUKACJI_TRANSGRANICZNEJ_NA_PRZYK%C5%81ADZIE_UKRAI%C5%83SKICH_STUDENT%C3%93W_NA_PODKARPACIU.
 15. Марусик Ю. Огляд транскордонної мобільності українців до Польщі. Тенденції та перспективи / Ю. Марусик // Пріоритети транскордонного співробітництва між Україною та ЄС в умовах лібералізації візового режиму та міграційної кризи : матеріали наукового семінару (м. Львів, НУ «Львівська політехніка», 7 квітня 2016 р.). – 2016. – Режим доступу: http://miok.lviv.ua/?p=9943


Веб-майстер П. Попадюк