Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.01.088

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Безтелесна Л. І. Просторова мобільність населення: контекст формування і трансформації політики людського розвитку. Регіональна економіка. 2019. №1(91). С. 88-90. URL: http://re.gov.ua/doi/re2019.01.088_u.

АвториБезтелесна Людмила Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри трудових ресурсів та підприємництва, Національний університет водного господарства та природокористування

Контакти: l.i.beztelesna@nuwm.edu.ua, ecoluda@ukr.net

Сторінки:

Посилання

    
  1. Біль М. М. Просторова мобільність населення: теорія, методологія, практика: монографія. Львів: ПАІС, 2018. 392 с.


Веб-майстер П. Попадюк