Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.02.036

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 352.075.1(477.8); JEL O18, R11, R51
Патицька Х. О. Проблемні аспекти формування та розвитку об’єднаних територіальних громад Карпатського регіону. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 36-44. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-5.
Літер.: 7

АвториПатицька Христина Олегівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: pelechata@meta.ua

Сторінки:

Анотація

Проведене аналітичне дослідження формування ОТГ областей Карпатського регіону (Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей). Виявлено особливість об’єднаних громад у регіоні – наявність у складі ОТГ населених пунктів, віднесених Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» до гірських, а також існування прикордонних громад. Проаналізовано відповідність сформованих ОТГ регіону критеріям спроможних територіальних громад (чисельність населення, питома вага базової дотації, витрати на утримання управлінського апарату), визначених Міністерством регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та будівництва, та здійснено порівняння цих показників з середніми показниками по ОТГ України. Зроблено відповідні висновки. Акцентовано на впливі рівня соціально-економічного розвитку регіону на особливості формування внутрішнього потенціалу ОТГ. Виявлено залежність надходжень до бюджетів ОТГ від рівня їх економічного розвитку та розташування на території підприємницьких структур; обґрунтовано відсутність залежності між обсягом власних доходів на одну особу в ОТГ і чисельністю її жителів на основі проведеного ранжування. Проведено дослідження рівня соціально-економічного становища міських і сільських об’єднаних громад, виявлено суттєво нижчі показники дохідності бюджетів сільських територіальних громад на одну особу від міських ОТГ, що є результатом порівняно високого рівня розвитку міст і їх позиціонування як центрів економічного зростання.

Посилання

    
  1. Батанов О. В. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки. Вісник Центральної виборчої комісії. 2008. № 2(12). URL: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf
  2. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. Сторонянська І. З. Львів: ІРД НАНУ, 2018.144 с.
  3. Жук П. В. Актуальні завдання та шляхи реформування адміністративно-територіального устрою в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. № 1(111). С. 20-25.
  4. Козоріз М. А., Кузнєцова А. Я., Сторонянська І. З., Возняк Г. В. Фінанси регіону: теорія, проблеми, практика: монографія. Київ: УБС НБУ, 2010. 222 с.
  5. Луніна І. О. Бюджетна децентралізація в Україні в контексті європейських тенденцій. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2016. № 2. С. 155-171.
  6. Оцінка фінансової спроможності 366 ОТГ за 2017 рік (у розрізі областей). Група фінансового моніторингу. Центральний офіс реформ при Мінрегіоні. Лютий, 2018 р. 48 с.
  7. Про статус гірських населених пунктів в Україні: Закон України № 56/95-ВР від 15.02.1995 р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/95-%D0%B2%D1%80


Веб-майстер П. Попадюк