Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.003

УДК 334.012.74:352:911.372.32; JEL H72, О18, R51
Мельник М. І., Щеглюк С. Д. Міста обласного значення у процесі формування об’єднаних територіальних громад: особливості приєднання та перспективи розвитку. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 3-12. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-1.
Літер.: 16

АвториМельник Мар'яна Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:Щеглюк Світлана Дмитрівна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

докторант сектору просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: lyana.happy@gmail.com, (032)297-39-15, (+38068)135-61-16

Сторінки:

Анотація

Досліджено законодавчі передумови та сучасний стан формування об’єднаних територіальних громад (ОТГ) на базі міст обласного значення (МОЗ). Оцінено переваги від приєднання до МОЗ прилеглих сільських (селищних) громад, які знаходяться у фінансовій, просторовій та інституційній площинах. Проаналізовано динаміку демографічних і територіальних показників МОЗ до та після приєднання. Здійснено оцінювання бюджетних показників новостворених ОТГ на базі міст обласного значення та їх порівняння в межах груп ОТГ, виділених за чисельністю населення, аналогічно до класифікації міст. Установлено, що основним додатковим ресурсом, отриманим від приєднання до МОЗ для сільської громади, є фінансовий, а для міста – просторовий. Значне прирощення площі сприяє активізації підприємницького та інвестиційного потенціалу міст, покращенню просторового планування в перспективі, яке повинно забезпечити постіндустріальне агломерування, зміцнення просторової згуртованості населення тощо.

Ключові слова:

міста обласного значення, ОТГ, децентралізація, міжмуніципальне співробітництво, агломерація

Посилання

  
 1. Мельник М. І., Лещух І. В., Яремчук Р. Є. Вплив адміністративно-фінансової децентралізації на зміну позиціонування міст в економіці Карпатського регіону. Регіональна економіка. 2019. № 1. С. 14-23.
 2. Павлюк А. П. Економічні аспекти формування спроможних територіальних громад в Україні. Стратегічні пріоритети. 2016. № 1(38). С. 137-146.
 3. Парасюк І. У світі саме міста і їх агломерації створюють основну частку доданої вартості. ZIK.ua: сайт. 03.09.2018 р. URL: https://zik.ua/news/2018/03/09/igor_parasyuk_u_sviti_same_mista_i_ih_aglomeratsii_stvoryuyut_osnovnu_chastku_1280803
 4. Сторонянська І. З., Патицька Х. О. Адміністративно-фінансова децентралізація: цілі реформи та результати першого етапу. Регіональна економіка. 2019. № 1. С. 3-13.
 5. Ткачук А. Партнерство, співробітництво… неДовіра? Децентралізація: сайт. 13.08.2019 р. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11419
 6. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналіт. доп. / наук. ред. Я. А. Жаліло. Київ: НІСД, 2019. 192 c.
 7. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / ред. І. З. Сторонянська. Львів: ІРД НАНУ, 2018. 144 с.
 8. Бахур Н. В. Упровадження змін в організації діяльності громад задля підвищення їх фінансової спроможності: аналітична записка. 2019. 14 с. Національний інститут стратегічних досліджень: сайт. URL: https://www.niss.gov.ua/sites/default/files/2019-08/ANALIT%20BAKHUR%20REGIONAL%20DEVELOPMENT%20%23%203%202019.pdf
 9. Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення: Закон України від 03.04.2018 р. № 2379-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2379-19
 10. Об’єднання громад. Децентралізація: сайт. 2019. URL: https://decentralization.gov.ua/gromada
 11. Інформація про громади. Портал об’єднаних громад України: сайт. URL: https://gromada.info/region/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/
 12. Пальчук В. Про форум у Краматорську 25-26 жовтня 2018 року «Ефективне місцеве самоврядування, як запорука демократичної правової держави…», який організувала Рада Європи в Україні, Мінрегіон, Донецька та Луганська ОДА. Інститут громадянського суспільства: сайт. 2018. URL: https://www.csi.org.ua/articles/pro-forum-u-kramatorsku-25-26-zhovtnya-2018-roku-efektyvne-mistseve-samovryaduvannya
 13. Що отримають місцеві бюджети 2019 року? Cost.ua: сайт. 2.11.2018 р. URL: http://cost.ua/news/637-local_budgets_2019
 14. Експерти проаналізували бюджети 806 ОТГ за І півріччя 2019 року. Децентралізація: сайт. 16.08.2019 р.URL: https://decentralization.gov.ua/news/11434
 15. Фінансові результати місцевих бюджетів за січень-червень 2019 року Черкаської області. Черкаський Центр розвитку місцевого самоврядування: сайт. 21.08.2019 р. http://lgdc.org.ua/branch/22/finansovi-rezultaty-miscevyh-byudzhetiv-za-sichen-cherven-2019-roku-cherkaskoyi-oblasti
 16. Місцеві бюджети 2019 – експерти прокоментували особливості закону про Держбюджет. Децентралізація: сайт. 11.12.2018. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10285


Веб-майстер П. Попадюк