Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.024

УДК 338.49:332.14; JEL R58, K00
Шульц С. Л., Луцків О. М. Нормативно-правові засади розбудови прикордонної інфраструктури. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 24-36. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-3.
Літер.: 18

АвториШульц Світлана Леонідівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: swetshul@i.ua, (032)270-70-89, (+38097)253-66-22

Сторінки:Луцків Олена Миколаївна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: lutolen@i.ua, (032)270-7089

Сторінки:

Анотація

Проаналізовано особливості та виокремлено основні проблеми інфраструктурного забезпечення розвитку прикордонних територій, що стримують нарощення їхнього транзитного потенціалу та зумовлюють значні економічні втрати. Окрім того, основна увага зосереджена на аналізі низки законодавчих, нормативно-правових, стратегічних і програмних документів підтримки розвитку прикордонної інфраструктури. Проаналізовано законодавчі акти, що регламентують діяльність у сфері транскордонного співробітництва, просторового розвитку й територіального планування, діяльності транспорту та функціонування транспортних мереж, а також нормативно-правові акти, які стосуються діяльності державної прикордонної служби та облаштування пунктів пропуску тощо. Окрім того, проаналізовано також і концепції, стратегічні та програмні документи на національному й регіональному рівні. Виокремлено проблемні та дискусійні аспекти в них і розроблено пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до них. Зазначено, що розбудова прикордонної інфраструктури відповідно до європейських правових норм і стандартів сприятиме збільшенню пропускної спроможності державного кордону, створенню на митних постах більшої кількості автомобільних смух, зменшенню черг при перетині кордону, створенню транспортних коридорів із сучасним оснащенням, будівництву нових і реконструкції під’їзних доріг до державних кордонів.

Ключові слова:

прикордонна інфраструктура, прикордонне співробітництво, законодавча база, транзитний потенціал, транспортна мережа

Посилання

  
 1. Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24.06.2004 р. № 1861-IV. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1861-15
 2. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України»: постанова Верховної Ради України від 21.09.2016 р. № 1537-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1537-viii
 3. European Charter of Local Self Government. Strasbourg. 15.10.1985. URL: https://rm.coe.int/168007a088
 4. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 16.10.2012 р. № 5463-VI(5463-17). Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14
 5. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 25.04.2019 р. № 2712-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
 6. Про автомобільні дороги: Закон України від 22.11.2018 р. № 2621-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15
 7. Про джерела фінансування дорожнього господарства України: Закон України від 22.11.2018 р. № 2621-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1562-12
 8. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 27.02.2018 р. № 2304-VIII(2304-19). Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-14
 9. Про державно-приватне партнерство: Закон Украйни від 09.11.2017 р. № 2189-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
 10. Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю: постанова КМУ від 18.08.2010 р. № 751. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/751-2010-%D0%BF
 11. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. № 385. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/247566248
 12. Концепція створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4.08.1997 р. № 821. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-97-%D0%BF
 13. Стратегія розвитку Державної прикордонної служби. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 р. № 1189-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-%D1%80
 14. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80
 15. Концепція реформування транспортного сектору економіки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9.11.2000 р. № 1684. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1684-2000-%D0%BF
 16. Концепція Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2020 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 1179-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1179-2015-%D1%80
 17. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 554. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF
 18. Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 34-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2018-%D1%80


Веб-майстер П. Попадюк