Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.049

УДК 334.012.64:314.745(477); JEL J23, M21, O15, R23
Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Проблеми розвитку малого підприємництва та їх вплив на міграційну активність населення гірських районів Карпатського регіону України. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 49-59. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-5.
Літер.: 8

АвториВасильців Тарас Григорович

доктор економічних наук, професор

в.о. завідувача відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: tgvas77@ukr.net, (098)11-555-01, (063)854-01-50

Сторінки:Лупак Руслан Любомирович

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові; доцент кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: economist_555@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Узагальнено засадничі передумови для розвитку малого підприємництва у гірських районах і ступінь їхньої диференціації з іншими територіями Карпатського регіону України. Охарактеризовано головні перешкоди для розвитку малого підприємництва у гірських районах України, які в міру їх збереження пришвидшують міграційну активність населення. На базі результатів соціологічних опитувань ідентифіковані причини, що призвели до погіршення функціональних характеристик розвитку малого підприємництва у Карпатському регіоні України, та виділені недоліки державної міграційної політики в гірських районах. З огляду на визначені проблеми та перешкоди сформовані цільові орієнтири державної політики розвитку малого підприємництва у гірських районах України, досягнення яких сприятиме розвитку малого бізнесу, збільшенню зайнятості та стабілізації міграційної ситуації. Визначено структуру перспективних напрямів розвитку та підвищення ефективності функціонування малого підприємництва в гірських районах Карпатського регіону України. Розроблені заходи для підтримки та створення сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва як провідного чинника збереження демовідтворювального потенціалу та усунення диспропорцій соціально-економічного розвитку гірських районів Карпатського регіону України.

Ключові слова:

мале підприємництво, міграція населення, гірські райони, державна міграційна політика, розвиток малого бізнесу

Посилання

    
  1. Про перелік населених пунктів яким надається статус гірських: постанова Кабінету Міністрів України № 647-95-п від 26.10.2013 р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-95-%D0%BF
  2. Дорожня карта розвитку МСП в гірських районах Львівщини. Львів: ГО «Інститут міжнародних економічних досліджень». Інститут економічних досліджень та політичних консультацій: сайт. 2017. URL: http://www.ier.com.ua/files//Projects/2015/LEV/Roadmaps/2017/Roadmap_Lviv_2017.pdf
  3. Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції: монографія / ред.: Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2018. 303 с.
  4. Наслідки міграційних процесів: нові виклики та можливості для регіонів: монографія / наук. ред. У. Я. Садова. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. 252 с.
  5. Варналій З. С., Лупак Р. Л., Рудик С. А. Засоби стимулювання розвитку малого підприємництва на сільських територіях в системі державної політики подолання диспропорцій економічної безпеки України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету: Економічні науки: зб. наук. пр. 2017. Вип. 53. С. 5-9.
  6. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Стратегічні пріоритети конвергенції соціальної безпеки України та ЄС. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5 (133). С. 14-19.
  7. Соціально-економічна захищеність мігрантів: глобальні та регіональні аспекти: монографія / наук. ред. У. Я. Садова. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. 266 с.
  8. Vasyltsiv T. G., Lupak R. L., Osadchuck Yu. M. Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine. Економічний часопис-XXI. 2017. № 167 (9-10). С. 13-17. DOI https://doi.org/10.21003/ea.v167-03.


Веб-майстер П. Попадюк