Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.088

УДК 336.14:352(477.64); JEL H72, H73
Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Особливості та тенденції бюджетного забезпечення розвитку Запорізької області в умовах бюджетної децентралізації. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 88-97. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-9.
Літер.: 10

АвториСторонянська Ірина Зеновіївна

доктор економічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: istoron@i.ua, ird_kozoriz@i.ua, (032)270-7043

Сторінки:Беновська Лілія Ярославівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: lbenovska11@gmail.com (Лілія Беновська)

Сторінки:

Анотація

Визначено тенденції та проблеми фінансового забезпечення розвитку Запорізької області в умовах реформи бюджетної децентралізації. Констатовано, що позитивними тенденціями стали: зростання надходжень доходів місцевих бюджетів області; зниження трансфертної залежності області від державного бюджету; формування об’єднаних територіальних громад з високим рівнем податкоспроможності. Негативними тенденціями розвитку визначено: посилення диференціації фінансового забезпечення розвитку обласного центру та інших адміністративно-територіальних одиниць області, зниження темпів зростання доходів бюджету розвитку. Проведено порівняльний аналіз бюджетного забезпечення розвитку Запорізької області та інших областей Центрального регіону. Результати аналізу регіональних цільових програм області дозволили констатувати домінування соціальної складової над розвитковою та низький рівень виконання низки програм.

Ключові слова:

бюджетне забезпечення, доходи бюджетів, податкові надходження, регіональні цільові програми, реформа, розвиток

Посилання

  
 1. Кириленко О. П. Досягнення стратегічних орієнтирів удосконалення міжбюджетних відносин в Україні. Фінанси України. 2013. № 8. С. 19-28.
 2. Лютий І. О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики. Фінанси України. 2009. № 12. С. 13-19.
 3. Сторонянська І. З., Козоріз М. А., Давимука С. А., Возняк Г. В. та ін. Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Львівщини: проблеми та напрями підвищення ефективності: наук. доповідь. Львів: ІРД НАН України, 2013. 93 с.
 4. Луніна І. О. Міжбюджетні відносини в Україні: концептуальні підходи до реформування. Економіка України. 2002. № 5. С. 10-16.
 5. Письменний В. В. Теоретико-методологічні аспекти формування місцевих бюджетів: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 468 с.
 6. Романюк В. Оценка степени децентрализации государственного управления в РК. Виктор Романюк: сайт. URL: http://www.romanyuk.com/2007/03/post_7.html
 7. Софій О., Баранецький Т. Регіональні цільові програми в контексті становлення політики регіонального розвитку на прикладі Львівської області: аналітична записка. Львів, 2017. ГО «Діалог»: сайт. URL: http://dialog.lviv.ua/regionalni-tsilovi-programi-v-konteksti-stanovlennya-politiki-regionalnogo-rozvitku-na-prikladi-lvivskoyi-oblasti
 8. Журавльова І. В. Оптимізація дохідної бази місцевих бюджетів. 2017. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця: сайт. URL: http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/NAUKA/Nauka/prezentacii_kafedr/Optmizacija-dohidnoi-bazi-miscevih-bjudzhetiv.pdf
 9. Павлюк А. П. Економічні аспекти формування спроможних територіальних громад в Україні. Стратегічні пріоритети. Серія: Економіка. 2016. № 1(38). С. 137-146.
 10. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Економіка України. 2018. № 2. С. 50-65.


Веб-майстер П. Попадюк