Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.098

УДК 336.225; JEL H21, H26
Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Суб’єкти та ефективність податкового контролю. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 98-105. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-10.
Літер.: 17

АвториАлєксєєв Ігор Валентинович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри фінансів, Інститут економіки та менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: ihor.v.alieksieiev@lpnu.ua, igor@finance.lviv.ua

Сторінки:Паранчук Степан Васильович

кандидат економічних наук, професор

професор кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: stepan.v.paranchuk@lpnu.ua

Сторінки:Червінська Оксана Степанівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: oksana.s.chervinska@lpnu.ua

Сторінки:

Анотація

Розглядається склад учасників моніторингу податкових потоків і ефективність податкового контролю (контрольно-перевірочної роботи) в частині донарахувань податкових платежів. Обґрунтовано доцільність використання понять податкових і неподаткових потоків для поглиблення й можливого у подальших дослідженнях математичного опису тенденцій змін у надходженнях відповідних доходів до бюджету. Досліджено складові моніторингу адміністрування податків, зборів, платежів. Наведено дані основних показників контрольно-перевірочної роботи в областях Західного регіону України за 2014-2018 рр. Важливими надходженнями до зведеного бюджету України є донарахування, які є наслідком ліквідації порушень податкового законодавства України. Дослідження показує нерівномірність отримання цього фінансового (грошового) потоку. Виявлено, що у західних областях України кількість документальних перевірок у 2018 р. знизилась майже на 50% порівняно з 2014 р., а розмір додатково нарахованих грошових зобов’язань у 2018 р. зріс на третину (33,8%). Подібна ситуація є характерною для економіки України. Це можна вважати свідченням покращання якості податкової діяльності у зазначених регіонах.

Ключові слова:

податковий контроль, ефективність, контрольно-перевірочні заходи, ДФС України, платники податків, податкові й неподаткові (фінансові) потоки

Посилання

  
 1. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.1993 р. № 3813-XII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-12
 2. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 3. Соколовська А. М. Необхідність та шляхи подальшого реформування податкової системи України. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції: у 2 т. К.: Акад. фін. управління, 2014. Т. 1. С. 117-143.
 4. Татарин Н. Б., Войтович В. В. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство: зб. наук. пр. 2017. Вип. 11. С. 159-162.
 5. Моніторинг децентралізації Мінрегіону. Децентралізація: сайт. 2019. URL: https://decentralization.gov.ua
 6. Наталенко Н. В. Фінанси та бюджет об’єднаної громади: навчальний модуль. К.: Легальний статус, 2016. 72 с.
 7. Нездойминога О. Є. Особливості формування бюджету територіальної громади. Економіка та суспільство. 2017. № 11. С. 443-449.
 8. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С., Синютка Н. Г. Управління податковим навантаженням підприємств. Регіональна економіка. 2016. № 4(82). С. 145-153.
 9. Иванов Ю. Б. Тенденции мировой налоговой политики в контексте антикризисного регулирования. Налоговые реформы. Теория и практика. М.: Юнити-Дана, 2010. С. 381-395.
 10. Крисоватий А. І., Мельник В. М., Кощук Т. В. Сутність та концептуальні основи формування податкової політики в умовах євроінтеграційних процесів. Економіка України. 2016. № 1(650). С. 35-36.
 11. Про державну податкову службу України: Закон України від 04.12.1990 р. № 509-XII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-12
 12. Про Державну фіскальну службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 216. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF
 13. Про введення в дію Структури Державної фіскальної служби України: наказ Державної фіскальної служби України від 23.07.2015 р. № 535. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0535872-15
 14. Паранчук С. В., Мороз А. С., Червінська О. С., Синютка Н. Г. Податковий менеджмент: навч. посіб. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 295 с.
 15. Плескач В. Статистичний аналіз податкових надходжень до Зведеного бюджету України. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: Економіка. 2012. № 139. С. 5-10.
 16. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 17. Ткачик Ф. П. Удосконалення податкового контролю в Україні у контексті протидії ухиленню від оподаткування. Економічний часопис-ХХІ. 2017. № 4. С. 133-137.


Веб-майстер П. Попадюк