Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.04.074

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.1:330.3:332.1:352; JEL R11
Кохан М. О., Мазур А. В. Регіональні детермінанти розвитку екосистеми стартапів у місті Львові. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 74-86. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-6.
Літер.: 30

АвториКохан Маріанна Остапівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: marianna.kokhan@lnu.edu.ua, marianna.kokhan@gmail.com

Сторінки:Мазур Анастасія Вікторівна

аспірант кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: nastia.mazur@urk.net, nastia.lnu@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Розглянуто поняття стартапів та екосистеми розвитку стартапів. Досліджено рейтинги інноваційності країн і регіональних екосистем стартапів, чинники впливу на успішний розвиток стартапів. Виявлено головні сильні та слабкі сторони для розвитку стартапів в Україні. Розглянуто рейтинг найкращих регіональних екосистем стартапів у світі. Висвітлено досвід регіонів-лідерів, ефективність яких зумовлена увагою до фінансування, нетворкінгу, розширенням доступів до ринків, залученням та вихованням талантів, накопиченням досвіду та наукових розробок, спеціалізацією та стратегією регіонального фокусування. Враховуючи методологію та результати Global Startup Ecosystem Ranking 2019, емпірично досліджено екосистему стартапів м. Львова. Систематизовано та охарактеризовано стартапи, що працюють у місті, елементи та динаміку міської стартап-інфраструктури. Виявлено ресурсні передумови для успішного розвитку стартапів: фінансування, таланти, досвід, зв’язаність, доступ до ринків.

Ключові слова:

стартап, екосистема стартапів, державна підтримка стартапів, бізнес-інкубатори, інноваційна інфраструктура, венчурне фінансування, розумне місто

Посилання

  
 1. Баб’ячок Р. І., Кульчицький І. І. Основні тенденції розвитку стартапів в Україні – проблеми, перешкоди і можливості: аналітичний матеріал. 28 с. Громадська синергія: сайт. 2018. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf
 2. Бланк С., Дорф Б. Священна книга стартапера. Як збудувати успішну компанію / переклад з англ.. Київ: Наш формат, 2019. 512 с.
 3. Дмитрасевич І. Як запустити стартап, уникнути помилок та де брати гроші. Lviv.com: сайт. 17.12.2019 р. URL: https://lviv.com/statti/iak-zapustyty-startap-unyknuty-pomylok-ta-de-braty-hroshi-seo-startup-depot-ivan-dmytrasevych
 4. Кравченко М. О., Газарян М. А. Особливості формування екосистеми стартапів в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 5(22). С. 90-97.
 5. Курченко О. О. Державна підтримка стартапів у країнах ЄС: уроки для України. Вісник Інституту економіки та прогнозування. 2016. С. 65-71.
 6. Львів представить свої проєкти на Kyiv Smart City Forum. Galinfo: сайт. 30.09.2019. URL: https://galinfo.com.ua/news/lviv_predstavyt_svoi_proiekty_na_kyiv_smart_city_forum_327299.html
 7. Мулик Л. І., Солнцев С. О. Маркетинг незалежних та афілійованих стартапів. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: зб. наук. пр. 2017. Вип. 14. С. 336-342.
 8. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
 9. Програма підтримки розвитку стартап-культури (підприємництва) у м. Львові на 2018-2019 роки. Затверджена ухвалою ЛМР № 4256 від 29.11.2018. Львівська міська рада: сайт. URL: https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf
 10. Ситник Н. І. Екосистема стартапів як складова інноваційної екосистеми. Бізнес Інформ. 2017. № 8. С. 89-94.
 11. Тіль П. Від нуля до одиниці. Нотатки про стартапи. Київ: Наш формат, 2016. 232 с.
 12. Український фонд стартапів. сайт. 2019. URL: https://usf.com.ua
 13. Blayone T., Mykhailenko O., Kavtaradze M., Kokhan M., van Oostveen R., Barber W. Profiling the digital readiness of higher education students for transformative online learning in the post-Soviet nations of Georgia and Ukraine. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2018. Vol. 37. URL: https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-018-0119-9
 14. Global Innovation Index 2019. Ukraine. World Intellectual Property Organization: Website. 2019. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019/ua.pdf
 15. Global Startup Ecosystem Report 2019. Startupgenome: Website. 2019. URL: https://startupgenome.com/reports/global-startup-ecosystem-report-2019
 16. IT Research 4.0. Unique research of entire IT market in Lviv. Lviv it claster: Website. 2019. URL: https://itcluster.lviv.ua/en/projects/it-research
 17. Kokhan M., Kehrein Е. Transfer of European experience in the development of entrepreneurial motivation. Philosophy & psychology of leadership in business, education and government. Lviv, 2019, March 15. Pp. 3-6.
 18. Kyiv Smart City Forum: Website. 2019. URL: http://forum.kyivsmartcity.com
 19. Lviv IT Cluster: Website. 2019. URL: https://itcluster.lviv.ua/projects/it-expert
 20. Lviv Startup Ecosystem: Website. 2019. URL: https://inventure.com.ua/en/news/ukraine/lviv-startup-ecosystem
 21. Ries E. The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business, 2011. 336 p.
 22. Shvets G. Startup as a new of business line. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2018. Вип 35. С. 26-32.
 23. StartupBlink: Website. 2019. URL: https://www.startupblink.com
 24. Startup Depot: Website. 2019. URL: https://startupdepot.lviv.ua
 25. Startup Genome: Website. 2019. URL: https://startupgenome.com
 26. Startupranking: Website. 2019. URL: https://www.startupranking.com/top/ukraine
 27. Tech Startup School: Website. 2019. URL: http://tsus.me
 28. Tripathi N., Seppänen P., Boominathan G., Oivo M., Liukkunen K. Insights into startup ecosystems through exploration of multi-vocal literature. Information and Software Technology. 2019. Vol. 105. Pp. 56-77. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2018.08.005.
 29. UCU Center for Entrepreneurship: Website. 2019. URL: https://ucucfe.lvbs.com.ua/en
 30. Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018. Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association: Website. 2019. URL: http://uvca.eu/ua/news/things-to-take-away-from-2019


Веб-майстер П. Попадюк