Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.04.127

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13.029; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М. Сутність маркетингової діяльності в системі організації забезпечення споживчими товарами внутрішнього ринку. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 127-136. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-12.
Літер.: 11

АвториПопадинець Назарій Миколайович

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Сторінки:

Анотація

Встановлено, що основним завданням регулювання споживчого ринку є підвищення якості життя шляхом перевірки безпечності та якості продуктів харчування. Визначено, що сутність маркетингової діяльності полягає у стимулюванні попиту, його формуванні, а також стимулюванні виробництва споживчих товарів, створення умов забезпечення їх якості і конкурентоспроможності. Завдання маркетингової діяльності в системі організації забезпечення споживчими товарами внутрішнього ринку спрямовані на якісне задоволення споживчих потреб населення шляхом застосування різних маркетингових технологій і підходів. Охарактеризовані маркетингові підходи до організації забезпечення споживчими товарами внутрішнього ринку. Визначено маркетингові методи аналізу та оцінювання обсягів продукції та потреб населення на внутрішньому ринку споживчих товарів.

Ключові слова:

бренд, внутрішній ринок, Інтернет, маркетинг, реклама, соціальні мережі, споживчі товари

Посилання

  
 1. Споживчий ринок України: маркетингові дослідження / ред. О. М. Азарян. Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 536 с.
 2. Звіти про конкурентоспроможність України. Competitive Ukraine. 2019. URL: http://competitiveukraine.org/competitive_report/
 3. Точилін В. О., Осташко Т. О., Пустовойт О. В. Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз. К.: Інститут економіки та прогнозування НАН України. 2009. 640 с.
 4. Попадинець Н. М. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: підходи до оцінювання та напрями розвитку. Регіональна економіка. 2013. №1 (67). С. 201-210.
 5. Попадинець Н. М. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: проблеми та напрями розвитку. Львів, ІРД НАН України, 2014. 182 с.
 6. Точилін В. О. Формування галузевих ринків України: перехідний період. К.: Фенікс, 2004. 332 с.
 7. Ігнатюк А. І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрямки регулювання. К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, 2010. 465 с.
 8. Шубін О. О., Гончарук Я. А. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку. Донецьк-Львів: ДонНУЕТ, 2007. 404 с.
 9. Щеглюк С. Д. Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформаційної економіки. Львів: ІРД НАН України, 2008. 195 с.
 10. Ілляшенко С. М., Іванова Т. Є. Інструменти та методи просування продукції в Іnternet: аналітичний огляд. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 20-32.
 11. Фера-Клемонца О. Ю. Основи маркетингового підходу в організації продовольчого забезпечення регіону, Розвиток національної економіки: методологія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, Тернопіль: Крок. 2014. С. 117-119.


Веб-майстер П. Попадюк