Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.02.058

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.94:332.135(477.8); JEL F23, L23, R11
Демедюк О. П. Перспективи розвитку транскордонних кластерів в прикордонних областях Західної України. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 58-71. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-5.
Літер.: 37

АвториДемедюк (Жук) Ольга Петрівна

молодший науковий співробітник сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: olya_demedyuk@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Розглянуто особливості кластерної політики Європейського Союзу та України. Визначено основні ініціативи та програми розвитку кластерів у ЄС. Окреслено сучасний стан розвитку кластерів в областях уздовж західного кордону України. Наведено приклади успішної діяльності транскордонних кластерів в ЄС. Визначено перелік задекларованих транскордонних кластерів за участю української сторони вздовж західного кордону України. Вивчено кластери у суміжних з Україною регіонах країн уздовж західного кордону держави у сферах діяльності, пов’язаних з основними напрямами діяльності кластерів у відповідних областях України у межах транскордонного регіону, а також сфери смарт-спеціалізації суміжних з Україною регіонів країн уздовж західного кордону України у сферах діяльності, що корелюють з основними напрямами діяльності кластерів у відповідних областях України в межах транскордонного регіону. Окреслено перспективи розвитку транскордонних кластерів на аналізованій ділянці кордону. Визначено основні проблемні аспекти їх розвитку та запропоновано першочергові напрями вирішення.

Ключові слова:

кластерна політика ЄС, транскордонні кластери, кластерні ініціативи, сфери смарт-спеціалізації, області вздовж західного кордону України

Посилання

  
 1. Communication from the commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards world-class clusters in the European Union: Implementing the broad-based innovation strategy. European Union Law: Website. 2008. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0652:REV1:en:PDF
 2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. For a European Industrial Renaissance. European Union Law: Website. 2014. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0014
 3. Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty Text with EEA relevance. European Union Law: Website. 2014. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG
 4. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank. Investing in a smart, innovative and sustainable industry. A renewed EU Industrial Policy Strategy. European Union Law: Website. 2017. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0479:FIN
 5. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. № 385. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
 6. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.08.2013 р. № 603-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-%D1%80
 7. Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 504-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/504-2017-%D1%80
 8. Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 554. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF
 9. Mikhaylov A. Features of the Triple Helix Model in Cross-Border Clusters. World Applied Science Journal. 2013. Vol. 21(12). Pp. 1734-1738. URL: http://www.idosi.org/wasj/wasj21(12)13/5.pdf
 10. Kurowska-Pysz J. Opportunities for Cross-Border Entrepreneurship Development in a Cluster Model Exemplified by the Polish – Czech Border Region. Sustainability. 2016. Vol. 8(3). DOI: https://doi.org/10.3390/su8030230
 11. Wasiluk A., Daniluk A. The possibilities of creating cross-border clusters. Vilnius, 2013. 214 p.
 12. Козик В. В., Мищишин О. Л. Транскордонні кластери: сутність та особливості. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2017. № 875. С. 153-160.
 13. Добрєва Н. Ф. Основні напрями розвитку транскордонних кластерів в Україні. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. 2013. Вип. 34. С. 246-253. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_34_29.
 14. Sala K. Clusters as a form of cooperation and innovation on the example of the Bieszczady Cross-Border Tourism Cluster. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2016. Nr. 32(4). S. 87-96. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1476786
 15. Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва / ред. Н. А. Мікула. Львів: ІРД НАН України, 2010. 150 с.
 16. European observatory for clusters and industrial change. European Comission: Website. 2020. URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/observatory_en
 17. A vibrant platform at the service of cluster organisations. European Cluster Collaboration Platform: Website. 2020. URL: https://www.clustercollaboration.eu/vibrant-platform-service-cluster-organisations
 18. New Developments in EU cluster policy. The European Network of Innovation Agencies: Website. URL: https://www.taftie.org/sites/default/files/Christophe%20_presentation_2018%20%28002%29.pdf
 19. INNOSUP Initiative. European Cluster Collaboration Platform: Website. 2018. URL: https://www.clustercollaboration.eu/eu-initiative/innosup-calls
 20. List of ESCP S3. European Cluster Collaboration Platform: Website. 2020. URL: https://www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships/escp-s3/profiles
 21. European Strategic Cluster Partnership for Going International. European Cluster Collaboration Platform: Website. 2020. URL: https://www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships/escp-4i
 22. CLUSTRAT New Cluster Concepts for Central Europe. CLUSTRAT Project: Website. 2014. URL: http://www.clustrat.eu/clustrat.eu/index.html
 23. Smart Guide to Cluster Policy. The European Secretariat for Cluster Analysis: Website. 2016. URL: https://www.cluster-analysis.org/downloads/smart-guide-to-cluster-policy
 24. Evaluation of BSR Stars Innovation Express 2015 – in brief. BSR Stars: Website. 2018. URL: http://www.bsr-stars.eu/wp-content/uploads/2018/01/Evaluation-of-BSR-Stars-Innovation-Express-2015-projects_SHORT-VERSION.pdf
 25. Cluster programmes in Europe and beyond. European cluster conference 2019: Website. URL: https://www.eucluster2019.eu/files/events/4538/files/eocic-cluster-programme-report.pdf
 26. Івано-Франківська обласна державна адміністрація: сайт. 2020. URL: http://www.if.gov.ua/
 27. Чернівецька обласна державна адміністрація: сайт. 2020. URL: https://bukoda.gov.ua/
 28. Закарпатська обласна державна адміністрація: сайт. 2020. URL: https://carpathia.gov.ua/
 29. Medicon Valley. Medicon Valley Alliance: Website. 2020. URL: http://mva.org/about-mva/medicon-valley
 30. The Bio Innovation Growth mega Cluster. BIG-Cluster: Website. 2020. URL: https://www.bigc-initiative.eu
 31. Bio Valley. The life sciences network. Bio Valley: Website. 2020. URL: http://www.biovalley.com
 32. Top-Technology-Cluster. Sustainable Polymers and Applications Research Cluster: Website. URL: https://www.uhasselt.be/UH/SPARC-EN/About-SPARC/(28517)-SPARC-Over-SPARC-Top-Technology-Cluster.html
 33. European Railway Clusters Initiative. ERCI Eurailclusters: Website. 2020. URL: https://eurailclusters.com/about
 34. TREC Danube – Transnational Renewable Energy Cluster Danube. TREC: Website. 2020. URL: http://www.trec-network.eu
 35. List of cluster organizations. European Cluster Collaboration Platform: Website. 2020. URL: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list
 36. Eye@RIS3: Innovation Priorities in Europe. Smart Specialization Platform: Website. 2020. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map
 37. Ucluster Portal Relaunch. Ukrainian clusters: Website. URL: http://ucluster.org/en/blog/2020/03/ucluster-portal-relaunch


Веб-майстер П. Попадюк