Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.02.085

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.567.25:330.322(477); JEL D10
Давимука С. А., Ключник Л. В. Активи домашніх господарств у формуванні інвестиційного потенціалу України в умовах соціально-економічної нестабільності. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 85-93. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-7.
Літер.: 12

АвториДавимука Степан Антонович

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України

провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: davymuka.s@gmail.com, ird_kozoriz@i.ua

Сторінки:Ключник Лілія Василівна

доктор філософії

молодший науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: liliya_ird@i.ua

Сторінки:

Анотація

Обґрунтовано роль заощаджень домогосподарств у розвитку економіки, розглянуто класифікацію заощаджень залежно від характеру мобілізації. Проаналізовано динаміку заощаджень, залучених банківською системою України. Окреслено ситуацію з депозитними внесками вітчизняних домогосподарств і продемонстровано залежність інвестиційних рішень домашніх господарств від загальної політичної та економічної ситуації в країні. Зроблено акцент на небанківські кредитні установи, зокрема кредитні спілки та недержавні пенсійні фонди, договори страхування життя. Доведено популярність неорганізованих заощаджень домогосподарств в Україні, що зумовлено відсутністю довіри населення до фінансових інститутів. Запропоновано напрями мотивації заощаджень домогосподарств України для підвищення продуктивності їх функціонування.

Ключові слова:

домогосподарства, заощадження домогосподарств, інвестиційний потенціал, банки, небанківські кредитні установи, фінансові інститути, населення

Посилання

  
 1. Ватаманюк О. З. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз: монографія. Львів, 2007. 536 с.
 2. Іващенко М. В. Інвестиційна поведінка українських домогосподарств: інституціональний аспект. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: зб. наук. пр. 2010. № 66. С. 62-68.
 3. Інформація про стан і розвиток кредитних установ в Україні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: сайт. 2018. URL: http://nfp.gov.ua/files/sektor/ks_2018.pdf
 4. Інформація про стан і розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: сайт. 2019. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_II_kv%202019.pdf
 5. Інформація про стан і розвиток страхового ринку в Україні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: сайт. 2015. URL: http://nfp.gov.ua/files/DepFinMon/zvitni_dani/sk_%202015.pdf]
 6. Карпишин Н. Інвестиційна поведінка домогосподарств: світові моделі і національні особливості. Світ фінансів. 2015. № 4. С. 138-151.
 7. Кізима Т. О. Фінанси домашніх господарств – важлива складова фінансової системи України. Наука й економіка. 2008. Вип. 1(9). С. 50-60.
 8. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: www.ukrstat.gov.ua
 9. Національний банк України: сайт. 2019. URL: http://www.bank.gov.ua
 10. Оганян Г. А., Паламарчук В. О., Румянцев А. П. та ін. Політична економія: навч. посіб. / заг. ред.: Г. А. Оганян. К.: МАУП, 2003. 520 с.
 11. Худолій Л. М. Вплив заощаджень домогосподарств на інвестиційний потенціал економіки країни. Аграрний вісник Причорномор’я: Економічні науки: зб. наук. пр. 2012. № 65. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/AVPCh/En/2012_65/Khudoliy.pdf
 12. Янель Ю. А., Соломянова К. О. Заощадження домогосподарств України та їх мотивація. Економіка. Фінанси. Право. 2006. № 6. С. 9-13.


Веб-майстер П. Попадюк