Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.02.144

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 316(477); JEL I30, I31
Карп’як М. О. Соціальна ексклюзія в Україні: ознаки та форми прояву в сучасному суспільстві. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 144-152. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-12.
Літер.: 7

АвториКарп’як (Гусєва) Марія Олександрівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: marimusic@meta.ua

Сторінки:

Анотація

Вивчається проблематика формування соціальної ексклюзії в Україні та досліджується еволюція цього явища. У контексті здійсненого дослідження обґрунтовуються причини, що лежать в основі формування явища соціальної ексклюзії в Україні на ранніх етапах державотворення, висвітлюються проблеми, що зумовлюють її поширення у сучасному українському соціумі, та наслідки впливу на суспільство. Здійснено категоріальний аналіз явища соціальної ексклюзії, зокрема за формами прояву, критеріями та чинниками, масштабами поширення, рівнями формування і характером соціальних зв’язків. На основі здійсненого аналізу виявляються особливості прояву соціальної ексклюзії в Україні на різних етапах розвитку українського суспільства.

Ключові слова:

соціальна ексклюзія, нерівність, соціально-економічні трансформації, соціальна структура суспільства, депривація, дискримінація, соціальні зв’язки

Посилання

    
  1. Оксамитна С., Хмелько В. Соціальна ексклюзія в Україні на початковій стадії реставрації капіталізму. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2004. № 3. С. 66-77. URL: https://www.kiis.com.ua/materials/articles/social%20exclusion_Oksamytna_Khmelko.pdf
  2. Рєвнівцева О. В. Соціальне виключення: проблеми визначення та дослідження. Демографія та соціальна економіка. 2008. № 1. С. 98-106. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8940/08-Revnizeva.pdf
  3. Кодекс законів про працю України. Законодавство України: сайт. 2020. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
  4. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / ред.: Е. М. Лібанова. К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2012. 404 с.
  5. Тютюнникова С. В., Пивоварова К. Л. Інклюзивний розвиток національної економіки як чинник подолання бідності. Бізнес Інформ. 2018. № 8. С. 105-111.
  6. Овчарова Л. М. Причини та форми прояву соціальної ексклюзії у сучасному українському суспільстві. Молодий вчений. 2017. № 10(50). С. 745-749. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/170.pdf
  7. Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(51). С. 187-197.


Веб-майстер П. Попадюк