Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.03.014

УДК 338.43:352/354:005; JEL B41, O18, Q12, R38
Бутко М. П., Колоша В. П., Рассказов О. І. Методологічні підходи до оцінювання впливу агропромислових підприємств на розвиток територіальних громад. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 14-22. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-2.
Літер.: 6

АвториБутко Микола Петрович

доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

завідувач кафедри менеджменту та державної служби, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Контакти: butko.mykola@ukr.net

Сторінки:Колоша Валерій Петрович

директор ПСП «Пісківське» Чернігівської області

Контакти: kolosha.v.p@ukr.net

Сторінки:Рассказов Олег Ігорович

аспірант кафедри менеджменту та державної служби, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Контакти: oleh.passkazov@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Агропромисловий комплекс України є одним з найактуальніших сегментів національної економіки, який забезпечує належний рівень продовольчої безпеки регіонів і держави загалом, а також формує вагомий обсяг вітчизняного експорту. Досліджено сутність сучасної аграрної політики ЄС та необхідність приєднання до неї нашої держави. Розроблено методологічні підходи до оцінювання впливу агропромислових підприємств на комплексний розвиток територіальних громад в умовах децентралізації владних повноважень.

Ключові слова:

агропромислове підприємство, збалансованість і комплексність розвитку територіальних громад, бар’єри розвитку агропромислового виробництва, закономірності, чинники, принципи розвитку, парадигмальні положення, аксіологічні підходи

Посилання

    
  1. Бистряков І. К. Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс. Економічна теорія. 2013. №2 С. 5-15.
  2. Бородіна О. М. САП ЄС як динамічне сполучення галузевих потреб і суспільних інтересів. Економіка України. 2016. № 11. С. 58-70.
  3. Бутко М. П. Біфуркаційний стан державотворчого ядра України в умовах реалізації євроінтеграційного курсу. Економіка України. 2017. № 10. С. 60-61.
  4. Бортіс Г. Інституції, поведінка та економічна теорія. Внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / пер. з англ. Київ: КМА, 2007. 560 с. DOI: https://doi.org/10.1017/cbo9780511582349
  5. Казьмір Л. П. Сучасні парадигми розвитку регіональних агропродовольчих систем. Регіональна економіка. 2019. №4. С. 94-103.
  6. Бутко М. П. Архітектоніка конкурентоспроможності регіонів України в контексті євроінтеграції: монографія. Київ: АМУ, 2016. 452 с.


Веб-майстер П. Попадюк