Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.03.046

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.46:37](477); JEL I29:O18
Паска О. В. Львівщина як освітній центр: передумови та напрями розвитку. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 46-56. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-5.
Літер.: 13

АвториПаска Олег Володимирович

кандидат наук з державного управління

директор департаменту освіти і науки, Львівська обласна державна адміністрація

Контакти: paskaoleh@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Аналізуються місце освіти у ВРП Львівщини та динаміка зайнятого у сфері науки населення регіону у 2012-2018 рр. Досліджуються причини професійно-кваліфікаційного дисбалансу ринку праці Львівщини. Визначаються тенденції, які характеризують демографічну ситуацію у Львівській області, та їхні соціально-демографічні наслідки. Аналізується динаміка кількості закладів освітньої інфраструктури та споживачів освітніх послуг у регіоні у 2012-2019 рр. Розглядаються трансформаційні процеси у сфері вищої освіти. Аналізуються результати вступної кампанії 2020 р. до закладів вищої освіти Львівщини. Визначаються напрями політики залучення молоді до навчання в регіоні та рекомендуються заходи для її реалізації.

Ключові слова:

демографічна ситуація, освітня інфраструктура, споживачі освітніх послуг, регіональна політика в освітній сфері

Посилання

  
 1. Болгова Е. В. Экономическая роль образования: статистический парадокс или проблемы эффективности? Креативная экономика. 2011. № 10(58). С. 68-73.
 2. Gorowska-Fells B. Platos B. Zestawienie systemów edukacji w krajach Unii Europejskiej i EOG. Warshawa, 2009. 85 s.
 3. Kozma R. Policy for educational transformation: An educational policy brief. 2010. 22 p. Intel Corporation: Website. URL: https://www.intel.com/content/dam/www/program/education/us/en/documents/education-policy.pdf
 4. Семів Л. Система управління підготовкою робітничих кадрів Львівської області: стан та напрями вдосконалення. Львів: ІРД НАНУ, 2008. 147 c.
 5. Тарасенко Н. Децентралізація освіти в Україні: плани, проблеми, перспективи. 2018. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади: сайт. URL: http://адмреф.сіаз.укр/160-detsentralizatsiyaosviti-v-ukrajini-plani-problemi-perspektivi-2.html
 6. Шевчук А. В. Освітні системи: теорія, методологія, практика інноваційного розвитку. Львів: ІРД НАН України, 2013. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20130302.pdf
 7. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в контексті євроінтеграції: монографія / наук. ред. Л. К. Семів. Львів: ІРД НАН України, 2009. 483 с.
 8. Головне управління статистики у Львівській області: сайт. 2020. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua
 9. Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти: сайт. 2019. URL: https://lv.testportal.gov.ua
 10. Дослідження сфери освіти в Україні. До більшої результативності, справедливості та ефективності. 33 с. World Bank: сайт. 2019. URL: http://documents1.worldbank.org/curated/en/790931568661644788/pdf/Overview.pdf
 11. DataBank. Education Statistics. The World Bank: Website. 2019. URL: https://databank.worldbank.org/source/education-statistics-%5e-all-indicators
 12. Кількість заяв вступників за регіонами. Вступ.ОСВІТА.UA: сайт. 2020. URL: https://vstup.osvita.ua
 13. Другов О. До проблеми освітньої еміграції українців. Освіта.ua: сайт. 29.07.2020. URL: https://osvita.ua/vnz/75342


Веб-майстер П. Попадюк