Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.03.081

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5.024.5; JEL J21, J44, O33
Мульска О. П., Левицька О. О., Куцик В. І. Державна політика забезпечення інноваційних форм зайнятості в умовах цифровізації економіки. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 81-90. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-9.
Літер.: 19

АвториМульска Ольга Петрівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: oliochka.mulska@gmail.com, (096)877-3213

Сторінки:Левицька Ольга Олександрівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: o.levytska@gmail.com, (067)773-5481

Сторінки:Куцик Валентина Ісідорівна

кандидат економічних наук, професор

професор кафедри економіки, інститут економіки та фінансів, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: valentynakutsyk@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Обґрунтовано актуальність формування та реалізації державної політики забезпечення зайнятості населення в умовах сучасних тенденцій і процесів цифровізації економіки. Визначено найбільш суттєві характеристики сфери зайнятості в умовах цифровізації економіки, зокрема кількісну гнучкість, функціональну гнучкість, просторово-часову гнучкість. Ідентифіковано сфери економіки, в яких найбільш затребувані нові професії в Україні в умовах розвитку процесів цифровізації національної економіки, зокрема інформаційно-комунікаційні технології, біотехнології, медицина, енергетична сфера, енергомережі та управління енергоспоживанням, транспорт, особливо водний та авіація, освіта та екологія. Визначено напрями, сфери, галузі та конкретні підгалузі, де утворюються нові професії, затребувані в умовах цифровізації економіки. Вказано на провідну роль сектору інформаційно-комунікаційних технологій, розвиток якого значною мірою визначає появу нових професій. Доведено, що глобальні та українські ринки праці реформуються під впливом стрімкого розвитку сфери ІКТ, що призводить до зміни концепцій праці та формування нових трудових відносин. Показано, що розвиток процесів цифровізації дисбалансує попит і пропозицію на ринках праці багатьох країн, включно з Україною, призводить до проблеми неефективної політики зайнятості, яка не відповідає викликам, новим правилам і принципам швидкого зростання ринків праці. Зроблено висновки, що за такої ситуації нові форми зайнятості охоплюють великий інноваційний потенціал, а також тіньові аспекти (неформальні домовленості), котрі загострюють проблему недостатнього наповнення соціальних фондів і скорочення податкових надходжень до державного бюджету. Визначено пріоритети ефективної політики зайнятості в Україні за глобальної цифровізації економічних відносин, які ґрунтуються на принципах флексік’юріті, передовому досвіді та впровадженні інноваційних рішень за умови побудови взаємовигідних і соціально відповідальних відносин роботодавця з працівником.

Ключові слова:

зайнятість, інноваційні форми, цифровізація економіки, державна політика

Посилання

  
 1. Балакірєва О. М., Білоус Є. В. Тіньові доходи та інші позаправові практики населення: масштаби та динаміка. Український соціум. 2015. № 3. С. 146-157.
 2. Біль М. М. Інституційні передумови європейського вектору розвитку ринку праці України. Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 128-134.
 3. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Васильців В. Г. Характеристики функціональних складових економічної безпеки сектору інформаційно-комунікаційних технологій України. Економічний дискурс. 2017. Вип. 1. С. 161-172.
 4. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Штець Т. Ф. Обґрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектору економіки України. Підприємництво і торгівля: зб. наук. пр. Львів. 2018. Вип. 23. С. 56-63.
 5. Ціжма Ю. І. Концепція флексік’юріті та нестандартних форм зайнятості. Бізнес Інформ. 2013. № 7. С. 197-202.
 6. Шильнікова З. М. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на ринок праці та сферу зайнятості. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. № 7(196). Ч. 2. С. 192-199.
 7. Auer P. What’s in a name? The rise (and fall?) of flexicurity. Journal of industrial relations. 2010. Vol. 52(3). Рp. 371-386. DOI: https://doi.org/10.1177/0022185610365646
 8. Іванова Л. В., Никифоренко В. С. Застосування нестандартних форм зайнятості на сучасному ринку праці. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. 2013. № 2(1). С. 109-115.
 9. Лимешко О. Медичний персонал: особливості підбору в Україні. Uteka: сайт. 10.10.2019. URL: https://uteka.ua/ua/publication/knp-26-oplata-truda-i-kardovyi-uchet-84-medicinskij-personal-osobennosti-podbora-v-ukraine
 10. Schmid G. Management through transitional labour markets. Socio-economic review. 2006. Vol. 4(1). Рp. 1-33. DOI: https://doi.org/10.1093/ser/mwj029
 11. Ємельяненко Л. М. Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні. Український соціум. 2015. № 1(52). С. 82-92. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2015.01.082
 12. European Telework Scence – stats and facts. Canadian Telework Association: Website. 2020. URL: http://www.ivc.ca/studies/European.html
 13. Римар Б. А. Новітні форми зайнятості: практика застосування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Вип. 37(2). 2016. С. 88-91.
 14. Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання / наук. ред. У. Я. Садова. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2019. 263 с.
 15. Lyons D. Lab Rats: Why Modern Work Makes People Miserable. London: Atlantic Books, 2019. 272 p. URL: https://vc.ru/books/59968-kak-menyayutsya-rabochie-mesta-pod-vliyaniem-tehnologiy-i-pochemu-sovremennaya-rabota-delaet-lyudey-neschastnymi
 16. Балацанова О. Професії майбутнього: які спеціалісти будуть затребувані післязавтра. Українська правда: сайт. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2019/02/19/235691
 17. Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції: монографія / ред.: Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2018. 303 с.
 18. Levytska O., Mulska O., Ivanyuk U., Kunytska-Ilyash M., Vasyltsiv T., Lupak R. Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine. Tem Journal. 2020. Vol. 9(2). Pp. 507-514. DOI: https://doi.org/10.18421/TEM92-12
 19. Vasyltsiv T., Irtyshcheva I., Lupak R., Popadynets N., Shyshkova Yu., Boiko Ye., Ishchenko O. Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and priorities of public policy. Management Science Letters. 2020. Vol. 10(13). Pp. 3173-3182. DOI: https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.5.004


Веб-майстер П. Попадюк