Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.03.091

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.15:332.1:336.2:502/504; JEL Q57, Q56, С13
Сухіна О. М. Методологія оцінювання асиміляційного потенціалу біоресурсів як складової екосистемних активів територіальних громад. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 91-100. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-10.
Літер.: 17

АвториСухіна Олена Миколаївна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Контакти: olsuhina@ukr.net

Сторінки:

Анотація

В умовах відсутності чинної методики визначення вартості асиміляційного потенціалу екосистем розглянуто методологію оцінювання асиміляційного потенціалу біоресурсів як складової екосистемних активів територіальних громад. Визначено вартість «роботи» асиміляційного потенціалу дерев (враховуючи життєвий цикл дерева) і зіставлено з таксами для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд унаслідок незаконної рубки або пошкодження дерев і рослин (додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 541) та таксами інших нормативно-правових документів. Зроблено висновок про те, що встановлені такси суттєво занижені порівняно з реальною вартістю асиміляційного потенціалу дерев. Запропоновано внести зміни до відповідних чинних нормативних документів.

Ключові слова:

методологія, вартісна оцінка, якісна оцінка, екосистемні активи, асиміляційний потенціал, біоресурси

Посилання

  
 1. Украинцы разместили 2,4 млрд грн на экологическом депозите «Укргазбанка». AIN.UA: сайт. URL: https://ain.ua/2020/02/14/ukraincy-razmestili-24-mlrd-grn-na-ekologicheskom-depozite-ukrgazbanka
 2. Schröter M., Koellner T., Alkemade R., Arnhold S., Bagstad K. J., Erb K. H., Frank K., et al. Interregional flows of ecosystem services: Concepts, typology and four cases. Ecosystem Services. 2018. Vol. 31. Pp. 231-241. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.02.003
 3. Schröter M., Albert C., Marques A., Tobon W., Lavorel S., Maes, J., Brown C., et al. National ecosystem assessments in Europe: a review. Bioscience. 2016. Vol. 66. Pp. 813-828. DOI: https://doi.org/10.1093/biosci/biw101
 4. Inácio M., Schernewski G., Nazemtseva Y., Baltranaitė E., Friedland R., Benz J. Ecosystem services provision today and in the past: a comparative study in two Baltic lagoons. Ecological Research. 2018. Vol. 33. Pp. 1255-1274. DOI: https://doi.org/10.1007/s11284-018-1643-8
 5. García-Nieto A. P., García-Llorente M., Iniesta-Arandia I., Martín-López B. Mapping forest ecosystem services: from providing units to beneficiaries. Ecosystem Services. 2013. Vol. 4. Pp. 126-138. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2013.03.003
 6. Розроблення науково-методичних засад щодо оцінки екосистемних послуг з врахуванням необхідності виконання рішень міжнародних природоохоронних договорів. Звіт про науково-технічну продукцію за договором № 74/19 від 29 серпня 2019 р. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України: сайт. URL: https://menr.gov.ua/files/docs/Bioriznomanittya/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%20%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%2004%2012%202019%20%20V1%201.pdf
 7. Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) V5. 1. Guidance on the Application of the Revised Structure / Eds.: R. Haines-Young, M. Potschin. 2018. 32 p. Dropbox: Website. URL: https://www.dropbox.com/s/z1g2ph2705jrjsg/Guidance%20V51%2001012018.docx?dl=0
 8. Сухіна О. М. Методологія визначення кореляційних коефіцієнтів асиміляційних властивостей екосистем для оцінювання збитків від забруднень. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 83-90.
 9. Штрафи за псування та забруднення сільгоспземель збільшили у десятки разів. Agri-gator: сайт. 30.07.2020. URL: https://agri-gator.com.ua/2020/07/30/shtrafy-za-psuvannia-ta-zabrudnennia-silhospzemel-zbilshyly-u-desiatky-raziv-seeds
 10. Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд: постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 541. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541-2013-%D0%BF#Text
 11. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України): наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України й Міністерства екології та природних ресурсів України від 19.06.2017 р. № 301/222. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0842-17#Texthttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0842-17#Text
 12. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України: постанова Кабінету Міністрів України від 3.07.1995 р. № 484. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/484-95-%D0%BF#Text
 13. Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу: постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р. № 665. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/665-2008-%D0%BF#Text
 14. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів: постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 р. № 1209. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1209-2011-%D0%BF#Text
 15. Методи оцінки екологічних втрат: монографія / ред.: Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева. Суми: Університетська книга, 2004. 288 с.
 16. Николаев Б. Сколько стоит тонна выбросов парниковых газов. Независимая газета: сайт. URL: https://www.ng.ru/ng_energiya/2019-06-10/9_10_7595_parnik.html
 17. Матюха В. В., Сухіна О. М. Еколого-економічні показники як інструмент регулювання природоохоронної діяльності. Глобалізаційні процеси в природокористуванні: матеріали наук. практ. конф., 19-23 травня 2008 р., Алушта. К: НПЦ «Екологія Наука Техніка», 2008. С. 21-23.


Веб-майстер П. Попадюк