Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.03.120

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 379.8; JEL L80, L82, M39
Олексюк Г. В., Ангелко І. В., Самотій Н. С. Івент-індустрія: розвиток та проблеми в Україні. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 120-130. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-13.
Літер.: 11

АвториОлексюк Ганна Василівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки і маркетингу, навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: h_oleksyk@ukr.net

Сторінки:Ангелко Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри економіки і маркетингу, навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: iryna.anhelko@gmail.com

Сторінки:Самотій Наталія Степанівна

старший викладач кафедри економіки і маркетингу, навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: rusyna.nata@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Розкрито поняття івент-індустрії, івент-технології, івент-заходів, івент-мененжменту, івент-маркетингу, а також охарактеризовано взаємозв’язок між ними. Проведено дослідження сектору івент-індустрії на основі розвитку креативної економіки в Україні. Здійснено побудову концептуальної моделі організації івенту (події) та досліджено взаємозв’язок її елементів, описано підходи до практичного застосування. Окреслено проблеми у розвитку івент-індустрії в Україні, зокрема через заходи, що діють у період карантину, пов’язаного із запобіганням поширенню на території України COVID-19. Визначено перспективи та шляхи подальшого розвитку івент-індустрії в Україні

Ключові слова:

івент-індустрія, івент-заходи, івент-менеджмент, івент-маркетинг, подія, івент-технологія, креативні індустрії

Посилання

  
 1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 16.06.2020 р. № 692-ІХ. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-20#Text
 2. Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів: постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392
 3. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 р. № 500. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-i170620-500
 4. Мисик В. М. Концептуальна модель побудови і використання івент-менеджменту в управлінні підприємством. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2020. Вип. 2(1). С. 29-36. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2020.01.029
 5. Поправко О. В. Івент-менеджмент: сутність і перспективи розвитку в Україні. Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 травня 2018 р.). Херсон, 2018. С. 95-97.
 6. Хитрова О. А., Харитонова Ю. Ю. Стан і тенденції розвитку івент-менеджменту в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. зб. наук. пр. 2018. Вип. 30. С. 27-31.
 7. Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2017. 528 с.
 8. Карпюк О. А., Сингаєвська A. О. Event-менеджмент в туристичній галузі: світовий досвід та перспективи для України. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / ред. І. В. Саух. Житомир: ЖФ КІБІТ, 2016. С. 39-42.
 9. Клочковська В. О., Клочковський О. В. Стан та перспективи розвитку родієвого туризму у Вінницькій області. Економіка і організація управління. 2019. № 1(33). С. 110-115.
 10. Чорновалов Є. Кинута галузь. Двохмільярдна івент-індустрія виявилася нікому не потрібною. The page: сайт. 27.05.2020. URL: https://thepage.ua/ua/exclusive/dvohmilyardnij-ivent-rinok-viyavivsya-nikomu-ne-potribnij
 11. Фінансова звітність ДП «Арена Львів». 2020.


Веб-майстер П. Попадюк