Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.04.125

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48:339.9; JEL F15, L83
Яхно Т. П., Мартинюк У. А. Перспективні напрями розвитку вітчизняного гастротуризму в умовах євроінтеграції. Регіональна економіка. 2020. №4(98). С. 125-130. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4-15.
Літер.: 9

АвториЯхно Тетяна Петрівна

доктор економічних наук, доцент

доцент кафедри міжнародних економічних відносин, факультет міжнародних економічних відносин, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: tetis74@gmail.com

Сторінки:Мартинюк Уляна Андріївна

кандидат сільськогосподарських наук

старший викладач кафедри історії України, економічної теорії та туризму, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Контакти: yljana1981@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Визначені основні аспекти гастрономічного туризму в Україні та світі, можливі перспективи та тенденції подальшого розвитку гастрономічного туризму в нашій країні. Проаналізовані наявні різновиди та кількість гастрономічних фестивалів і турів за провідними областями України. Виокремлені чинники розвитку гастрономічного туризму в кожному регіоні та причини їх нерівномірного застосування. Також представлені перспективні напрями розвитку гастротуризму в Україні задля створення перспективного та конкурентоспроможного продукту на міжнародному ринку туристичних послуг.

Ключові слова:

туристична галузь, гастротуризм, дегустація продуктів і страв, кулінарні традиції, туристичні потоки

Посилання

  
 1. Вишневська Г. Г. Потенціал кулінарних турів у контексті спеціалізованого туризму. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. пр. 2013. Вип. 31. С. 112-118.
 2. Корнілова В. В., Корнілова Н. В. Сучасні тенденції розвитку гастрономічного туризму. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6112
 3. Кукліна Т. С. Гастрономічний туризм на туристичному ринку України. Научные труды SWorld. 2013. № 44(1). С. 65-69. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer30/682.pdf
 4. Календарний план гастрономічних фестивалів України. Асоціація сприяння розвитку гастрономічного та винного туризму: сайт. 2017. URL: http://agvt.nuft.edu.ua/kalendarnyj-plan-gastronomichnyh-festyvaliv-ukrayiny
 5. Скобкин С. С. Менеджмент в туризме: учеб. пособ. М.: Магистр, 2015. 448 c.
 6. Охріменко А. Г., Антоненко І. Я. Проблеми та перспективи залучення інвестицій в туристичну сферу в рамках Європейської інтеграції України. Фондовий ринок. 2010. № 16. С. 28-32.
 7. Менеджмент туристичної індустрії: навч. посіб. / ред. І. М. Школа. Чернівці: Буковина, 2003. 662 с.
 8. Сливенко В. А., Єрмакова А. О. Класичні та сучасні бізнес стратегії туристичних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.11.100
 9. Українська кухня. Українські традиції: сайт. 2017. URL: http://traditions.in.ua/kukhnia


Веб-майстер П. Попадюк