Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2021.02.037

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.34(477); JEL O32
Притула Х. М., Демедюк О. П. Науковий потенціал регіонів України в контексті забезпечення формування національної інноваційної екосистеми. Регіональна економіка. 2021. №2(100). С. 37-52. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-4.
Літер.: 13

АвториПритула Христина Мирославівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

завідувач сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: khrystynka.prytula@gmail.com, khrystynka_p@hotmail.com

Сторінки:Демедюк (Жук) Ольга Петрівна

молодший науковий співробітник сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: olya_demedyuk@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Охарактеризовано науковий потенціал регіонів України за показниками кількості організацій, які здійснювали науково-дослідні роботи (НДР), кількості працівників, задіяних у виконанні НДР, витрат на виконання НДР. Визначено шість наукових центрів з найбільшим потенціалом розвитку – м. Київ, Харківська, Дніпропетровська, Львівська, Запорізька та Одеська області. Здійснено порівняння розвитку наукового потенціалу України та країн-членів ЄС за показниками валових витрат на НДР на одну особу, кількості дослідників на 1000 зайнятих, валових витрат на НДР на одного працівника наукової сфери, валових витрат на одного дослідника. Проаналізовано структуру витрат на виконання НДР за джерелами фінансування в розрізі регіонів України та порівняно з країнами-членами ЄС та ОЕСР. Вивчено роль функціонування дослідницьких інфраструктур в ЄС та охарактеризована ситуація з розвитком їх в Україні. Проаналізовано показники знаннєвомістких послуг регіонів, обсягів реалізованої інноваційної продукції та експорту високо – та вище середньої технологічної продукції регіонами України. Наведено заходи, які слід здійснити для досягнення ефективної реалізації наукового потенціалу та економічного розвитку країни та її регіонів на основі інноваційної моделі розвитку.

Ключові слова:

науковий потенціал, інноваційна екосистема, дослідницькі інфраструктури, інноваційність, технологічність

Посилання

    Гарасимів Т. Поведінка людини: філософсько-правова рефлексія «діяльність» та «активність». Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. № 855. С. 147-151.


Веб-майстер П. Попадюк