Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2021.02.125

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330:332.025.12:[330:37.046]:316.614.4; JEL I28, I21, C40, O15
Журавель Ю. В. Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання сфери освіти. Регіональна економіка. 2021. №2(100). С. 125-139. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-12.
Літер.: 38

АвториЖуравель Юлія Вікторівна

кандидат економічних наук

докторант, Національний університет «Львівська політехніка»; викладач, Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості Національного університету харчових технологій (з 13.08.1999)

Контакти: jul_zhur@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Визначено зміст державного регулювання в освітній сфері. Обґрунтовано логіку формулювання предмету дослідження державного регулювання конкурентоспроможності закладів освіти. Запропоновано загальну схему механізму державного регулювання в контексті забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти в Україні. Визначено специфіку мети механізму державного регулювання конкурентоспроможності закладів освіти. Обґрунтовано інструментально-цільові домінанти в дії механізму державного регулювання стосовно конкурентоспроможності закладів освіти, їх розвитку, а також сфери освіти загалом. Доведено, що забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти має бути спрямованим на їх стимулювання до неперервного покращення якості і доступності освітніх послуг відповідно до перспективних потреб ринку праці та економіки, продукування нових послуг за потреби.

Ключові слова:

освіта, механізми, державне регулювання, заклади освіти, конкурентоспроможність

Посилання

    Кравцив В. С., Жук П. В. Практика использования инструментов эколого-экономического регулирования в Украине. Ochrana zivotneho prostredia z pohladu ekonomickej teorie. Košice, 2010. С. 256-267.


Веб-майстер П. Попадюк