Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2022.04.033

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352.9:346.2; JEL R11, R13
Керецман Н. І. Аналіз чинників впливу на розвиток і підвищення конкурентоспроможності територіальних громад. Регіональна економіка. 2022. №4(106). С. 33-39. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-4-4
Літер.: 13

АвториКерецман Наталія Іванівна

аспірант кафедри економіки і підприємництва, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Контакти: biggcshef@gmail.com

Сторінки:

Анотація

У статті проаналізовано особливості розвитку територіальних громад і встановлено основні чинники впливу на розвиток і підвищення їх конкурентоспроможності. На основі проведеного дослідження визначено основні проблеми, які виникають у процесі функціонування громад: фінансові, управлінські, екологічні, кадрові, міграційні, інфраструктурні, а також запропоновано шляхи їх мінімізації та ліквідації. Обґрунтовано процес реформи децентралізації та її вплив на соціально-економічний розвиток територіальних громад. Надано основні пропозиції щодо підвищення інвестиційної привабливості громади. Визначено основні напрями, які сприятимуть ефективній співпраці органів місцевого самоврядування з приватним бізнесом. Доведено, що серед основних переваг підвищення конкурентоспроможності територіальних громад є застосування побудови та планування маркетингових стратегій.

Ключові слова:

територіальні громади, конкурентоспроможність, децентралізація, маркетингові стратегії, інвестиції

Посилання

  
 1. Попадинець Н. М., Патицька Х. О., Пітюлич М. М., Керецман Н. І. Аналіз ефективності використання природно-ресурсного потенціалу об’єднаних територіальних громад України. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(94). С. 65-76. DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-3-7
 2. Жук П. В., Сірик З. О. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16-22.
 3. Hrynchyshyn I., Panukhnyk O., Bil M., Popadynets N., Patytska Kh., Leshchukh I. Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities’ endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). 2019. Р. 314-319. DOI: https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.61
 4. Назаркевич О. Б., Карп’як М. О., Попадинець Н. М. Інклюзивний розвиток малого підприємництва в сільських територіальних громадах. Інтернаука: міжнародний науковий журнал. Серія: Економічні науки. 2019. № 11. С. 125-131. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5430
 5. Заблодська І. В., Гречана С. І. Методичне забезпечення формування ідентифікаційного профілю територіальної громади. Регіональна економіка. 2021. № 2(100). С. 5-14. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-1
 6. Voznyak H., Panukhnyk O., Khymych H., Popadynets N. Development of regional economic systems under the impact of financial decentralization: display, challenges and new opportunities. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). 2019. Рp. 121-126. DOI: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.24
 7. Олексюк Г. В., Куйбіда В. С., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Організація планування розвитку територій у контексті децентралізації державного управління: поєднання інтегрованих, просторових та економічних підходів. Економіка України. 2021. № 11. С. 23-38. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.11.023
 8. Олексюк Г. В., Попадинець Н. М., Самотій Н. С. Управління територіальними громадами на засадах територіального маркетингу: теоретико-методологічні аспекти. Регіональна економіка. 2021. № 3(101). С. 15-27. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-3-2
 9. Олексюк Г. В., Хром’як Й. Я., Попадинець Н. М. Маркетингова стратегія як інструмент реалізації стратегічного плану розвитку територіальних громад. Економіка України. 2022. № 7. С. 67-88. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.07.067
 10. Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 52-69. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2019.03.052
 11. Patytska Kh., Panukhnyk O., Popadynets N., Kramarenko I. Forming the Territorial Communities’ Local Budgets in Ukraine Under Decentralization: Current Condition and Management Tasks. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 2021. Vol. 14(2). Pp. 23-30. DOI: https://doi.org/10.22094/joie.2020.677868
 12. Шульц С. Л., Луцків О. М. Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації. Регіональна економіка. 2021. № 2(100). С. 15-26. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-2
 13. Прихований клондайк: як розкрити потенціал бюджетів об’єднаних територіальних громад. Вокс Україна: сайт. 2022. URL: https://voxukraine.org/uk/prihovanijklondajk-yak-rozkriti-potentsial-byudzhetiv-obyednanih-teritorialnih-gromad/


Веб-майстер П. Попадюк