Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2022.04.050

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5:[35:351.863]; JEL J60, J61, O15, H56
Мульска О. П., Васильців Т. Г., Бойко В. В. Стратегічні орієнтири зміцнення економічної безпеки держави засобами регулювання міграційних процесів. Регіональна економіка. 2022. №4(106). С. 50-60. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-4-6
Літер.: 17

АвториМульска Ольга Петрівна

доктор економічних наук, старший дослідник

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: oliochka.mulska@gmail.com, (096)877-3213

Сторінки:Васильців Тарас Григорович

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: tgvas77@ukr.net, (098)11-555-01, (063)854-01-50

Сторінки:Бойко Віталій Володимирович

доктор економічних наук, професор

професор кафедри менеджменту організацій, інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: v_boyko888@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Обґрунтовано, що дедалі більш активні деструктивні міграційні процеси, характерні для сучасного етапу соціально-економічного розвитку України, перешкоджають формуванню ресурсного базису забезпечення ефективного розвитку національної економіки та посилюють дестабілізаційний характер впливу ризиків і загроз у розрізі всіх сфер суспільно-економічного обміну. Доведено, що зовнішні міграційні процеси (інтелектуальна, трудова та стаціонарна міграція молоді (сімей)), а також новітні форми міграції бізнесу, інтелектуальної власності та технологій набули критичних обсягів, що загрожує сталому розвитку національної економіки (поглиблюють соціально-демографічні диспропорції, є загрозою для національної та економічної безпеки через втрату ресурсного забезпечення, ускладнення та погіршення процесів економічного відтворення і відродження). Задля забезпечення ефективного регулювання міграцій населення і досягнення позитивного впливу цих процесів на зміцнення економічної безпеки національної економіки України визначено відповідний інструментарій державного регулювання міграції за складовими економічної безпеки держави, упровадження якого дає змогу забезпечити реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку національної економіки завдяки зростанню інвестиційного потенціалу (інвестиційна безпека), ефективізації використання міграційних трансфертів і розвитку ринку міграційного капіталу (фінансова безпека), мінімізації деструктивних змін у соціально-демографічній сфері (соціальна, демографічна безпека), подолання галузево-секторальних і територіальних дисбалансів (виробнича безпека) і комерціалізації наукових розробок (інноваційно-технологічна безпека).

Ключові слова:

економічна безпека, пріоритети, диспропорції, Україна, міграція, державне регулювання, інтелектуальна власність

Посилання

  
 1. Ahmed I. Migration and security: in search of reconciliation. Migration Letters. 2017. Vol. 14(3). Pp. 371-383. DOI: https://doi.org/10.33182/ml.v14i3.350
 2. Becker S. O., Ferrara A. Consequences of forced migration: A survey of recent findings. Labour Economics. 2019. Vol. 59. Pp. 1-16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2019.02.007
 3. Bello V. The spiralling of the securitisation of migration in the EU: from the management of a ‘crisis’ to a governance of human mobility? Journal of Ethnic and Migration Studies. 2022 Vol. 48(6): Special Issue. Pp. 1327-1344. DOI: https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1851464
 4. Berezivskyi Y., Zbarsky V., Zbarska A. Integral evaluation as the basis of analytical support for managing the competitiveness of socially-oriented retailers. Accounting. 2021. Vol. 7(4). Pp. 825-836. DOI: https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.001
 5. Bermejo R. Migration and Security in the EU: Back to Fortress Europe? Journal of Contemporary European Research. 2009. Vol. 5(2). Pp. 207-224. DOI: https://doi.org/10.30950/jcer.v5i2.168
 6. Libanova E. Labour migration from Ukraine: key features, drivers and impact. Economics and Sociology. 2019. Vol. 12(1). Pp. 313-328. DOI: https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/19
 7. Мульска О. П., Бараняк І. Є., Іванюк У. В., Колосінська М. І. Соціально-демографічні чинники та міграційні процеси населення Карпатського регіону. Ефективна економіка. 2019. № 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.11.66
 8. Варналій З. С. Економічна та фінансова безпека держави в умовах глобалізації: монографія. Київ: Знання України, 2020. 423 с.
 9. Васильців Т. Г., Іляш О. І., Лупак Р. Л. Проблеми та засоби конвергенції соціальної безпеки в Україні та ЄС. Бізнес Інформ. 2018. № 12. С. 8-14.
 10. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Стратегічні пріоритети конвергенції соціальної безпеки України та ЄС. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5. Актуальні проблеми регіонального розвитку. С. 14-19.
 11. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія / ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2009. 312 с.
 12. Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія. К.: НІСД, 2018. 472 с.
 13. Міграційна активність населення Карпатського регіону України: нова емпірика та пріоритети політики регулювання / наук. ред. Т. Г. Васильців; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 293 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20210002.pdf
 14. Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання: монографія / наук. ред. У. Я. Садова; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 263 с. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20190006.pdf
 15. Mulska O. P. Forecasting and modeling of social economy: challenges in crisis conditions. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2016. Вип. 6(117). Актуальні проблеми регіонального розвитку. C. 80-84.
 16. Оцінювання соціально-економічних наслідків зовнішньої міграції населення: методичні рекомендації / ред. Т. Г. Васильців; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 30 c.
 17. Романюк М. Д. Міграційні детермінанти національної безпеки України: теоретико-методологічні та практичні аспекти. Демографія та соціальна економіка. 2009. № 1. С. 50-60. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2009.01.050


Веб-майстер П. Попадюк