Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.01.055

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:005.95; JEL E52, G21, J30, J33
Гарасимлюк М. В., Левицька О. М., Саєць І. А. Мотивація персоналу як елемент управління діяльністю банку. Регіональна економіка. 2023. №1(107). С. 55-62. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-1-6
Літер.: 13

АвториГарасимлюк Марія Володимирівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри управління та експертизи товарів, економічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: marysoltys@ukr.net

Сторінки:Левицька Ольга Миколаївна

кандидат економічних наук

доцент кафедри управління та експертизи товарів, економічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: olgalevytska70@gmail.com

Сторінки:Саєць Ілля Антонович

студент, економічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: saetc02082001@gmaіl.com

Сторінки:

Анотація

Здійснено пошук шляхів зростання ефективності управління мотивацією працівників комерційного банку. Здійснено аналіз практики управління розвитком персоналу з огляду на ефективність мотиваційної системи. Запропоновано технологію мотивування, засновану на оцінюванні ключових показників ефективності, що дає змогу розподілити витрати на оплату праці залежно від внеску фахівця. Запропоновано здійснювати ідентифікацію персоналізованого вкладу у фінансовий результат у центрах відповідальності доходів і прибутку. Ранжування фахівців за групами дасть змогу формувати рівень матеріальної винагороди за об’єктивними критеріями. Подальші дослідження рекомендовано спрямувати на питання запровадження в банку персоналізованої відповідальності за ефективність діяльності.

Ключові слова:

мотиваційна система, ключові показники ефективності, оплата праці, центр відповідальності, персоналізація результатів

Посилання

  
 1. Юрчук Н. П., Захарчук Д. В. Мотивація персоналу в системі управління банку. Агросвіт. 2018. № 9. С. 64-70.
 2. Кичко І. І., Нікітченко А. О. Удосконалення системи стимулювання персоналу банків колективної форми власності. Економічний простір: зб. наук. пр. 2021. Вип. 170. С. 75-82. DOI: https://doі.org/10.32782/2224-6282/170-13
 3. Ковальчук В. Г., Погодіна К. О., Мінюкова Є. Р. Мотивація персоналу як один з головних чинників ефективності підприємства. Економічні студії. 2019. № 4(26). С. 71-76.
 4. Сергєєва О. С. Кар’єрне зростання персоналу як складова кадрової політики банку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. пр. 2021. № 5-6(282-283). С. 46-52. DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2021-5-6-282-283-46-52
 5. Asaari M. H., Desa N. M., Anuar N. A., Razak A. A. Intrinsic Motivation and Extrinsic Motivation toward Job Satisfaction among Local Bank Employees. International Journal of Asian Social Science. 2020. Vol. 10(11). Pp. 698-705. DOI: https://doi.org/10.18488/journal.1.2020.1011.698.705
 6. Bastari A., Eliyana A., Syabarrudin A., Arief Z., Emur A. P. Digitalization in banking sector: the role of intrinsic motivation. Heliyon. 2020. Vol. 6(12). DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05801
 7. Uranta R. J., Alagah K. D. Motivation and employee heterogeneity of deposit money banks in rivers state. African Journal of Business and Economic Development. 2023. Vol. 3(1). Pp. 94-118.
 8. Dang T. T., Pham A. D. What make banks’ front-line staff more customer oriented? The role of interactional justice. International journal of bank marketing. 2020. Vol. 38(4). Pp. 777-798. DOI: https://doi.org/10.1108/IJBM-09-2019-0321
 9. Karem M. A., Jameel A. S., Ahmad A. R. The impact of organizational justice dimensions on organizational commitment among bank employees. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2019. Vol. 23(2). Pp. 502-513. DOI: https://doi.org/10.37200/V23I2/8958
 10. Корпоративне управління. Ідея Банк: сайт. 2023. URL: https://ideabank.ua/uk/about/corporative-management
 11. Гонтар А. М. Особливості мотивації персоналу в банківській сфері. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2022. № 2(14). С. 212-216.
 12. Сидорчук О. Г., Підлипний Ю. В. Мотиваційні новації як інструмент капіталізації торговельного підприємства. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. 2019. № 29(8). С. 88-92. DOI: https://doi.org/10.36930/40290815
 13. Lyons M. D., Jones S. J., Smith B. H., McQuillin S. D., Richardson G., Reid E., McClellan A. Motivation coaching training for instructional coaches: a pilot study of motivational interviewing skills training. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning. 2017. Vol. 25(5). Pp. 548-565. DOI: https://doi.org/10.1080/13611267.2017.1415796


Веб-майстер П. Попадюк