Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.02.050

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:338.24; JEL F14
Бабець І. Г. Напрями зниження загроз зовнішньоторговельній безпеці регіонів України. Регіональна економіка. 2023. №2(108). С. 50-59. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-5
Літер.: 9

АвториБабець Ірина Георгіївна

доктор економічних наук, професор

професор кафедри міжнародних економічних відносин, Центральноукраїнський національний технічний університет; старший науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: irina.babets@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Проаналізовано стан зовнішньої торгівлі регіонів України під час війни, досліджено динаміку та структурні зміни експорту та імпорту товарів у 2022 р. порівняно з 2021 р. За критеріями особливостей умов здійснення зовнішньої торгівлі та рівня прояву загроз зовнішньоторговельній безпеці виділено чотири групи регіонів. Обґрунтовано напрями зниження загроз зовнішньоторговельній безпеці регіонів в умовах воєнного стану. Для регіонів з високим та істотним рівнем загроз основними заходами визначено релокацію підприємств у безпечні регіони, удосконалення логістики експорту товарів і збільшення потужностей для переробки сировинної продукції. У регіонах з помірним і низьким рівнем загроз потрібно забезпечувати розвиток переробної промисловості, сприяти структурним трансформаціям економіки, активізувати інноваційну діяльність. Запропоновано механізм зниження загроз зовнішньоторговельній безпеці регіонів України в період повоєнної відбудови економіки, який передбачає узгодження цілей та завдань Плану відновлення України, експортної стратегії України, державної стратегії регіонального розвитку та стратегій соціально-економічного розвитку регіонів як основних інституційних інструментів із цільовою функцією покращення показників динаміки, структури та ефективності зовнішньої торгівлі.

Ключові слова:

зовнішньоторговельна безпека, зовнішня торгівля, регіон, загрози, воєнний стан, повоєнне відновлення, інституційні інструменти, економічні важелі

Посилання

  
 1. Романовська Ю., Козаченко Г., Погорелов Ю., Помазун О., Редько К. Проблеми розвитку економічної безпеки в Україні: виклики та можливості. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. 2022. № 5(46). С. 249-257. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3906
 2. Економіка регіонів України в умовах війни: ризики та напрямки забезпечення стійкості / наук. ред. І. З. Сторонянська; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2022. 70 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220033.pdf
 3. Гарькава В. Ф. Економічна безпека регіонів України. Економіка України. 2022. № 2. С. 37-49. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.02.037
 4. Жабинець О. Й. Чинники глобальних змін у міжнародній торгівлі та військова агресія Росії: вплив на розвиток експортної діяльності регіонів України. Галицький економічний вісник. 2022. Т. 75. № 2. С. 82-91. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.02.082
 5. Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2021-2022 рр. Державна служба статистики України: сайт. 2022. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/zd/oet/arh_oet2022
 6. Бабець І. Г. Зовнішньоторговельна безпека регіонів України: внутрішні та зовнішні загрози в умовах воєнного стану. Регіональна економіка. 2022. № 2(104). С. 101-110. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-11
 7. План відновлення України. Відновлення України: сайт. 2022. URL: https://recovery.gov.ua
 8. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5.08.2020 р. № 695. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020
 9. Ukraine: Relief and Reconstruction. European Commission: Website. 2022. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3169


Веб-майстер П. Попадюк