Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.02.072

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.92; JEL L23, O18, O29, Q21, Q26
Колодійчук І. А. Екологічні чинники впливу на конкурентоспроможність туристично-рекреаційної сфери регіону. Регіональна економіка. 2023. №2(108). С. 72-79. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-7
Літер.: 9

АвториКолодійчук Ірина Анатоліївна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: ira1166@ukr.net, +38(067)81-17-182

Сторінки:

Анотація

Акцентовано на значній ролі екологічних чинників у розвитку сталого туризму. Визначено сутність конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери в контексті екологічної складової. Наголошується на необхідності перегляду підходів до оцінювання впливу на конкурентоспроможність туристично-рекреаційної сфери різних чинників, зокрема екологічних, зумовлених глобальними перетвореннями, пандемією, військовою агресією тощо. Обґрунтовано основні елементи, які впливають на екологічну стабільність туристично-рекреаційної сфери і до яких відносимо збалансоване використання ресурсів, збереження біорізноманіття, зменшення рівня забруднення довкілля та відходів. Виокремлено групи керованих і некерованих екологічних чинників впливу на конкурентоспроможність туризму та рекреації. Визначено алгоритм та екологічні показники, за якими здійснено оцінювання впливу екологічних чинників на конкурентоспроможність туристично-рекреаційної сфери. Указується на те, що в умовах війни та поствоєнного періоду оцінювання впливу екологічних чинників і прогнозування їхніх наслідків для конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіону ускладнюється через необхідність її здійснення з різних позицій. Запропоновано методи та стратегії, які сприятимуть досягненню сталого розвитку туристично-рекреаційної галузі.

Ключові слова:

туристично-рекреаційна сфера, конкурентоспроможність, оцінювання, екологічні чинники, регіон, сталий розвиток

Посилання

  
 1. Коробейникова Я. С. Екологічні проблеми територій туристичних дестинацій. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. 2013. № 1(7). С. 91-94.
 2. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 537 с.
 3. Оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіону: методичні рекомендації / ред. В. С. Кравців, П. В. Жук; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2022. 22 с.
 4. Грабовенська С. П. Конкурентоспроможність територіальних ринків туристичних послуг в Україні: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2017. 199 с.
 5. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг. Київ: Знання, 2008. 661 с.
 6. Tivers J., Rakic T. Narratives of Travel and Tourism. Farnham: Ashgate Publishing, Ltd., 2012. URL: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781315597355/narratives-travel-tourism-tijana-rakic-jacqueline-tivers
 7. Williams S. Tourism: the nature and structure of tourism. Critical Concepts in the Social Sciences. London: Routledge, 2004. 1575 p.
 8. Uppink L., Soshkin M. Travel & Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient. World Economic Forum: Website. 2021. URL: https://www.weforum.org/reports/travel-and-tourism-development-index-2021
 9. Довкілля України. 2020: стат. зб. Київ: Державна служба статистики України, 2021.


Веб-майстер П. Попадюк