Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.02.117

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.46:330.15; JEL 338.46:330.15
Попадинець Н. М., Галаченко О. О., Данило Я. І. Туристично-рекреаційна діяльність: еколого-економічні аспекти. Регіональна економіка. 2023. №2(108). С. 117-124. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-12
Літер.: 13

АвториПопадинець Назарій Миколайович

доктор економічних наук, старший дослідник

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи кафедри економіки та маркетингу, Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Сторінки:Галаченко Олександр Олександрович

доктор економічних наук

професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, Вінницький інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Контакти: halachenko@maup.kiev.ua

Сторінки:Данило Ярослав Іванович

аспірант кафедри економіки, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Контакти: danyloyaroslav98@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Досліджено питання визначення туристично-рекреаційної діяльності і вказано на різні підходи до її інтерпретації, а також на відсутність згоди щодо її еколого-економічних структурних елементів. Запропоновано розглядати цю сферу як діяльність, яка має на меті задовольнити потреби в туризмі та відпочинку не тільки місцевих жителів, але і приїжджих з інших регіонів України та країн, використовуючи для цього природні та інші ресурси, що мають туристичну привабливість. Проведено аналіз і класифікацію різних видів туристично-рекреаційних послуг, зокрема еколого-економічні аспекти. Виявлено основні фактори їх привабливості, які формують популярні туристичні напрямки і впливають на специфіку та можливості розвитку туристично-рекреаційної галузі.

Ключові слова:

туристично-рекреаційна сфера, економіка, туристично-рекреаційна діяльність, ресурси, екологія

Посилання

  
 1. Жук П. В. Туристично-рекреаційна сфера регіону як об’єкт дослідження конкурентоспроможності. Регіональна економіка. 2022. №2(104). С. 17-24. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-2
 2. Жук П. В. Оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіону: наукові підходи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 22-28. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-4
 3. Смовженко Т. С., Графська О. І. Оцінювання потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці регіонів України. Регіональна економіка. 2020. № 2. С. 44-57. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-4
 4. Дребо О. І., Бабікова К. О. Еколого-економічна оцінка рекреаційно-туристичного природокористування. Агроекологічний журнал. 2020. №1. С. 140-148. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2020.201285
 5. Коркуна О. І. Потенціал туристично-рекреаційної сфери у розвитку економіки територіальних громад України: монографія. Львів: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського МОН України, 2020. 278 с.
 6. Алієва А. Ю. Сучасні бізнес-моделі розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2020. Т. 5. № 1. С. 228-235. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-1-27
 7. Поляничко О. В. Екосистемний підхід в рекреаційно-туристичній сфері в умовах трансформації економіки України. Репозитарій Одеського державного екологічного університету: сайт. URL: http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/2336/1/nvoneu_6_2017_110.pdf
 8. Гавран В. Я. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері: дис. … канд. екон. наук / Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2002. 166 с.
 9. Борецька Н. П., Крапівіна Г. О. Напрями дослідження розвитку туристично-рекреаційної сфери як об’єкта державного управління. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 3(65). С. 147-154. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-3(65)-147-154
 10. Славік Р. В. Розвиток туристично-рекреаційної сфери Закарпатської області в контексті загальноукраїнських тенденцій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2019. Вип. 2 (54). С. 71-78. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2019.2(54).71-78
 11. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF#Text
 12. Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер України: Указ Президента України № 207/2003 від 11 березня 2003 року. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207/2003#Text
 13. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 168-р. від 16 березня 2017 р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text


Веб-майстер П. Попадюк